Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Logoped: Ny modell i Västerås sämre för elever med dyslexi

Västerås skolor har i många år anlitat Logopedbyrån för utredningar av elever med läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Logopedbyrån har en kompetens och ett kunnande som är känt över hela Sverige i dessa frågor.

Annons

Nu har kommunen övergett en väl inarbetad och fungerande modell genom att anställa en specialpedagog som ska göra det arbetet.

Som en av grundarna av Dyslexisamverkan Skåne blir jag mycket upprörd över hur man kan överge ett koncept som vi i andra delar av Sverige sett som ett föredöme. Västerås var en kommun som vi talade om, eftersom den hade logopeder som tidigt kopplades in för att upptäcka elever med dyslexi, språkstörningar och dyskalkyli. De hade ingen nämnvärd kö och hade genom gediget samarbete med pedagogerna kunnat hitta eleverna redan under de tidiga skolåren och ge dem bra stöd.

Det är idag en självklarhet i hela landet att det är logopeder som ställer diagnosen dyslexi. Detta löser de olika kommunerna på lite olika sätt. Antingen genom att kommunerna anlitar logopeder i landstinget eller privat regi, eller genom att anställa logopeder i skolan.

I Västerås kan elever med dyslexi nu inte få någon diagnos alls. Specialpedagoger har inte den kompetensen eller befogenheten och landstinget gör inte dyslexiutredningar. En medicinsk diagnos är viktigt för att veta vilka åtgärder eleven har behov av och för att förstå sina svårigheter.

Det räcker inte med en pedagogisk utredning för att utreda orsakerna bakom svårigheter. de talar bara om hur konsekvenserna ser ut i dagsläget, och utan rätt orsak kan inte rätt hjälp sättas in. Föräldrar och elever har rätt att få en diagnos av en person med legitimation för att utredningen ska vara giltig även utanför skolans värld till exempel gentemot myndigheter och för att garantera att feldiagnostisering inte sker. den största risken är att elevens dyslexi inte ens upptäcks för att han eller hon hittat fungerande kompenserande strategier, men som inte ger rättvisande betyg eller samma möjligheter till vidareutbildning!

En logopedutredning resulterar bland annat i följande:

- ger medicinsk diagnos

- differentialdiagnostiserar inom området läsning/skrivning/språk och matematik

- ger åtgärder som är kopplade direkt till orsaken och rätt val av hjälpmedel

- ger eleven rätt till hjälpmedel via vissa försäkringsbolag

Västerås har nu ett system som bäddar för sämre kvalitet, en längre väntetid och med en utredare som saknar den nödvändiga kompetensen. Eftersom kommunen saknar logoped får de som utreds inte en medicinsk diagnos och måste gå vidare för att få det. Det innebär ytterligare väntetid, sämre möjligheter att få rätt hjälp tidigt och stöd i att välja rätt kompensatoriska hjälpmedel.

Om inte landstinget gör dyslexiutredningar, hur ska då eleven få den medicinska diagnosen? Logopedbyrån har hela kompetensen, och det kan inte nuvarande system erbjuda. Dessutom kan Logopedbyrån dyskalkyli, en kompetens som de är relativt ensamma om och som de får föreläsa om i hela Sverige. Det är oerhört tråkigt att Västeråsborna inte längre får ta del av den kompetens som faktiskt tidigare var en verklighet för elever i Västerås.

Ett nytt och fungerande system tar tid att bygga upp, kostar mycket pengar om det inte fungerar, om inte rätt diagnos ställs och fel insatser sätts in. En bra utredning som kan skilja på de olika orsakerna bakom svårigheter med läsning, skrivning och matematik kostar inte mer för att de görs av en privat aktör. Men om inte rätt kompetens finns kan det bli oerhört dyrt för både kommun och elev. Västerås hade något väldigt bra - varför överge det?

Helén Sämfors

legitimerad logoped för Kompa och Dyslexisamverkan Skåne

Dyslexisamverkan Skåne består av Dyslexiförbundet FMLS Malmö, Södra Sveriges Dyslexiförening, skolpsykologer, kommunlogopeder, Attention, specialpedagoger med flera.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons