Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lokala kraftverk hotas av nytt regeringsförslag

Annons

Småskalig vattenkraftproduktion har sedan 1880-talet utnyttjas för att producera el, och har därigenom bidragit till att bygga upp det svenska industrisamhället. Nu hotas kraftverken av regeringens och miljöpartiets förslag att ta bort rätten till elcertifikat för småskalig vattenkraft. Detta går helt emot den grönbok som EU nyligen presenterat för att lösa Europas energiförsörjning. Där uppmanas unionen att bygga ut förnybar energi - inte att avveckla den.

I förslaget föreslår regeringen att ta bort rätten till elcertifikat för småskalig vattenkraft. Som småskalig vattenkraft räknas anläggningar med en sammanlagd effekt mindre än 1500 kW. För de över 1000 anläggningar som berörs kommer det att innebära att över en tredjedel av intäkterna försvinner. Många av dessa finns i Västmanland och många ägs lokalt av kommuner eller privatpersoner.

Om förslaget genomförs blir resultatet att produktionen av förnybar el minskas genom att befintliga kraftverk avvecklas successivt. Små nedlagda vattenkraftverk som hade kunnat nystartas tack vare certifikaten kommer inte att komma i gång. Energimyndigheten har tidigare beräknat att 70 GWh ny elproduktion ska tillkomma i ny småskalig vattenkraft fram till år 2015. Detta tillskott av förnybar el byts till en avveckling av förnybar elproduktion om förslaget genomförs.

Av elproduktionen från småskalig vattenkraft kommer merparten från Götaland och Svealand. De små kraftverken byggdes upp som en del av kulturmiljön kring jordbruk och industrier. Inte minst i Bergslagen finns därför många små vattenkraftverk. Tack vare att de små vattenkraftverken ligger i södra halvan av Sverige, där den mesta elen används, spelar de en viktig roll för att upprätthålla effektbalansen i elsystemet. Sammanlagt ger de småskaliga vattenkraftverken 2 TWh el.

I Sverige ökar användningen av el successivt. Genom att utnyttja landsbygdens resurser kan en del av framtidens energiefterfrågan lösas. Småskalig vattenkraft är ofta en del av den lokala ekonomin. Anläggningarna drivs och underhålls av människor och företag på orter. Förslaget som stöds av miljöpartiet sätter nu stopp för detta. Vattendammar runt gamla industribyggnader och gårdar kommer inte längre att utnyttjas för att producera elkraft. Jobb på landsbygden slås ut.

Förslaget är också negativt för den globala miljön. Nerlagd småskalig vattenkraft kommer att bli ersatt av annan elproduktion med sämre egenskaper för miljön. Varje småskaligt vattenkraftverk som avvecklas riskerar att innebära ökade utsläpp av koldioxid och miljöskadliga ämnen från förbränning. Just därför är det märkligt att miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet inte utarbetat någon analys av förslagets miljöeffekter.

Regeringen och miljöpartiet bryter mot viktiga beslut i energipolitiken. Energiuppgörelsen mellan centerpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna slår fast att vattenkraft som ingår i certifikatsystemet skall utvecklas - nu avvecklas den istället.

Hela det svenska elcertifikatsystemet, som skall uppmuntra utbyggnad av förnybar elproduktion, får genom förslaget en förtroendeknäck. Alla investeringar i förnybar kraft blir mer osäkra på grund av den godtyckliga hanteringen av den småskaliga vattenkraften som innebär att elcertifikatsystemet inte längre är teknikneutralt.

Regeringen och miljöpartiet borde inse att förslaget strider mot en modern energipolitik för att öka utbudet av el och minska påverkan på miljön. Sverige behöver mer elproduktion, inte ytterligare politiskt beslutad avveckling av elproduktion.

Helena Andersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons