Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Löner och välfärd

Annons

En varas pris består huvudsakligen av kostnader för material och arbete - arbetskostnaden av löner och lönebikostnader. I global konkurrens betyder därför lönerna mycket om varornas kvalitet är likvärdig. I en global marknad flyttas därför arbetskrävande uppgifter till låglöneländer, då ingen vill betala mer än nödvändigt - oavsett om kunden är privatperson, företag eller förvaltning. Detta påverkar sysselsättning och välfärd, då det blir allt svårare att omgärda sig med skyddstullar som mildrar effekten av friare konkurrens.

Just nu pågår en debatt om det är kollektivavtal för dem som utför arbetet eller där arbetet utförs som skall gälla. Skall ett utländskt företag på ett svenskt bygge tillämpa svenskt kollektivavtal för sina anställda och i konsekvens därmed svenska företag följa avtalen i de länder dit man sänder personal för entreprenad?

En svensk resemontör behåller som regel sin lön och erhåller beroende av i vilket land som arbetet utförs kompensation för fördyrade levnadskostnader. Det vore svårt att få arbetskraft om lönen vid ett dammbygge i Asien skulle anpassas till bygglandets nivå, då huvuddelen av vederbörandes kostnader finns i Sverige. Skall en fabrik i Korea även tillämpa svenska löner för de bilar som exporteras till Sverige?

Jag vill med exemplen fokusera på de problem som uppstår inom en globaliserad marknad, där vi lätt via protektionistiska regler kan måla in oss i hörn. Genom unika konkurrensfördelar från efterkrigsåren då vi avtrubbade av fartblindhet tyvärr förlorade insikten om de klara samband som finns mellan produktion och välfärd: "Vi måste först baka kakan innan vi delar den."

Detta manar till sund återhållsamhet i krav från fackliga organisationer, men bör även påverka höga chefers benägenhet att införa egna belöningssystem, som inte alltid ökar produktivitet och långsiktig tillväxt. Är det kanske tid att i ny verklighet återuppväcka Saltsjöbadsandan och därmed rädda vår framtida välfärd?

Thore Gårmark

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons