Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lyssna på Hamreborna!

Annons

Fastighetsnämndens beslut om beställning av detaljplan på Hamre grundades på att det aktuella området pröva att lägga en eller flera gruppbostäder. I samrådremissen har nu detta uppdrag utmynnat i att förslag läggs om en eventuell gruppbostad samt därutöver tre femvåningshus med 24 bostadsrättslägenheter. Effekten blir att så gott som hela gräsplanen mellan Väderleksgatan och Sportfiskargatan exploateras.

Vår uppfattning är att planberedskapen för gruppbostäder måste vara hög och att gruppbostäder kan tänkas bli byggda på platsen. En förutsättning är dock att bygget begränsas till en mindre del av planområdet och att husen inte byggs högre än två våningar.

Bakgrunden till vårt ställningstagande är dels att principellt bör exploatering ej ske i ett område som förändrar dess karaktär, såvida ej mycket starka skäl talar för detta. Dessutom måste platsen vara outnyttjad. Finns annan verksamhet som ur samhällsändamål är viktig, bör exploatering underlåtas eller starkt begränsas. Utifrån dessa synpunkter är det olämpligt att bebygga fastigheten utöver en mindre del för gruppbostad.

Däremot vill vi pröva alternativa lägen för flerfamiljsbebyggelse på Hamre. Några exempel är i skogsdungen vid Gösgatans förlängning, kullen på andra sidan Väderleksgatan sett från kvarteret Flygaren och vid hörnet Björnövägen -Hamregatan. Innan ett sådant bygge sker bör samråd ske med dem som bor på Hamre, och deras uppfattning bör respekteras på samma sätt som skett vid förtätningar av Råby och som nu är på gång i Bjurhovda.

Sist men inte minst: De närmast boende till planområdet som protesterat mot byggplanerna måste vi respektera och lyssna på. Eftersom det finns alternativ för förtätningsbebyggelse i stadsdelen är det onödigt, för att inte säga dumdristigt, att genomdriva planförslaget. Detta framkallar endast negativa tankar och uppfattningar om de politiker och tjänstemän som är satta att hantera dessa frågor. Om detta vittnar förra onsdagskvällens plansamråd och informationsmöte i Hamreskolan.

GÖRAN LANDERDAHL (fp) OLLE BRÖMS (m) ÅKE WAHLSTEN (fp)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons