Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Bostadsförsörjningen har stor betydelse för Västerås

Hyresgästföreningen i Region Aros Gävle har ställt ett antal bostadspolitiska frågor till alla partier som är representerade i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Västmanland, Uppland och Gävleborg.

Annons

Föreningen är med all rätt kritisk till att så få har svarat. Vi Västeråsmoderater beklagar att vi hör till dem som inte har gjort det.

Bostadsförsörjningen i Västerås är av utomordentligt stor betydelse för stadens utveckling. En nyckel för en god bostadsförsörjning är att det finns planberedskap för alla typer av boende. Planberedskapen har under senare år ökat köpet påtagligt. Idag finns antagna detaljplaner för både flerfamiljshus och småhus på olika områden i Västerås.

Västeråsalliansen har som mål en balans mellan de olika upplåtelseformerna med en tredjedel från vardera hyresrätt, bostadsrätt och ägda småhus. I Västerås finns 65000 bostäder. Bostadsmarknaden fungerar i stort sätt bra. Omflyttningen per år omfattar minst 8000 bostäder. Hyresrätten är med sina 24000 bostäder (37 procent) således överrepresenterad i förhållande till dessa mål. Det kommunala Bostads AB Mimer äger och förvaltar 11400 hyresrätter och är naturligtvis långsiktigt en viktig aktör på bostadsmarknaden.

Övergripande och grundläggande för en dynamisk bostadsmarknad är en god ekonomi, fler jobb och en hög planberedskap.

Arbetsmarknaden är relativt god. Företagen i Västerås söker medarbetare till 1000 lediga teknikerjobb. Västerås stad och Bostad AB Mimer med flera aktörer bedriver nu för fullt kampanjen Jobba i Västerås för att hälsa fler välkomna att bo och arbeta i Västerås. Ett annat exempel är Mimers jobbpunkt Väst. Under 2008 har 90 västeråsare slutfört programmet. Av dessa har 60 fått jobb och fem gått vidare till utbildning. Vår stora utmaning just nu är ungdomsarbetslösheten.

Mimers ombildningar rullar på och omfattade förra året 169 bostäder. På dessa fastighetsaffärer har bolaget gjort rejäla reavinster som gett ekonomiska muskler till den nyproduktion av 123 hyresrätter som nu pågår. Och under april i år beräknas byggstarten av 108 hyresrätter på Lillåudden. Mimer har som paroll att bygga de bästa bostäderna i de bästa lägena. På så sätt utlöses också de längsta flyttkedjorna som skapar billigare hyresrätter för ungdomar. Bolaget är således ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige att få till stånd ett ökat bostadsbyggande i Västerås. Det är särskilt viktigt i lågkonjunktur, att Mimer som nu fortsätter sin byggnation av bostäder.

När det gäller den statliga utredningen EU allmännyttan och hyrorna utmynnar den i att de kommunala bostadsbolagen ska drivas på affärsmässiga grunder för att skapa en rättvis konkurrens med de privata fastighetsägarna. Mimer verkar sedan länge efter dessa principer. I kommunfullmäktiges ägardirektiv står helt klart att Bostads AB Mimer skall bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder.

Mimer ska hålla en hyresnivå som långsiktigt är lägre än medelnivån bland de större kommunala bostadsbolagen i Stockholm-Mälarregionen. Utfallet för 2008 blev 835 kronor per kvadratmeter i jämförelse med 890 kronor per kvadratmeter för ett vägt medelvärde för de större bolagen i regionen.

Elisabeth Unell (M)

Lars Luttropp (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons