Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M+C+KD: Vi är besvikna på Folkpartiets populism¿i skolfrågan

Annons

Vi är besvikna på Folkpartiets hantering av skolfrågan. Under onsdagens sammanträden i Barn och Ungdomsnämnden beslöt en enig nämnd, inklusive Folkpartiet, att ge staben i uppdrag att utreda de konsekvenser kommunfullmäktiges beslut i juni om bland annat Bäckbyskolan får. Dagen efter får vi läsa att de nu går fram med ett eget ¿populistiskt förslag som i vårt tycke går emot viktiga gemensamma principer.

Grundskolorna i Västerås blöder såväl resultatmässigt som ekonomiskt. Elevkullarna på högstadiet har minskat och flera friskolor har etablerat sig. Vi vill prioritera undervisning och satsningar på elever som har behov av extra stöd framför dyra lokaler. Vi är inte nöjda med den senaste resultat-redovisningen där nivån för behörighet till gymnasieskolan sjunker kraftigt. Skolpolitiker och skolledare måste gemensamt, fokusera på att förbättra resultaten. Vi vill att Västerås ska vara en ledande skolkommun.

Det beslut som de rödgröna partierna drev igenom i barn- och ungdomsnämnden i mars var olyckligt ur många aspekter. Besparingen skulle bli blygsam, men beslutet skulle innebära stora försämringar bland annat för de yngsta eleverna genom flytt in i högstadieskolor och för RH-eleverna och de särskilda undervisningsgrupperna i år F-5 på Hällbyskolan, där möjligheten till inkludering i vanliga klasser skulle försvåras.

Vi är mycket medvetna om Sofiaskolans behov av nya lokaler och vill därför skyndsamt utreda alternativa lokaler. Det är inte självklart att en flytt och ombyggnad av den nyligen rustade Hällbyskolan är det bästa alternativet.

Vi är heller inte emot F-9 skolor på Bäckbyområdet. Däremot anser vi att F-9 skolor bör byggas underifrån till exempel genom att Hällbyskolan och även på sikt Håkantorpsskolan kan byggas ut till F-9 skolor och vid behov hyra in sig i delar av lokaler som finns i Bäckbyhuset.

Vi har ett ansvar för alla elever i Västerås. Kommunala skolor som gör stora underskott måste täckas upp av andra skolor, där neddragningar drabbar även elever på andra skolor.

Vi har höga förväntningar inför det kommande året. Västerås skolor har många kompetenta och duktiga lärare och skolledare. Vi vill vara med och stötta dessa med kompetens. och löneutveckling. Ett steg på vägen är satsningen tillsammans med Mälardalens Högskola på MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande. Att ge fler lärare möjlighet att kombinera undervisning med forskning tror vi gynnar alla.

Vi kommer att invänta resultatet av den nyss beställda utredningen för att få en långsiktigt hållbar skolomställning. För att nå en skola av välrdsklass i Västerås behöver vi fokus på elever och lärare och inte på tegelstenar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons