Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M + C: Med läsa-skriva-räkna-garantin har vi lagt ribban högt

Annons

Socialdemokraterna Anders Teljebäck och Britt Sandström kritiserar Västeråsalliansens läsa-skriva-räkna-garanti med anledning av Proaros förändrade inriktning när det gäller dyslexiutredningar. Vi har med läsa-skriva-räkna-garantin lagt ribban högt och vi ska tåla att bli utvärderade. Vår höga ambitionsnivå står i skarp kontrast till en historia präglad av socialdemokratisk låt gå-politik.

Syftet med läsa-skriva-räkna-garantin är att skolan under de tidiga skolåren verkligen ska fånga upp elever som inte når målen i svenska och matematik. Garantin gäller alla elever och är en åtgärdsgaranti. Det innebär att för de elever som saknar tillräckliga kunskaper ska adekvata åtgärder sättas in för den enskilda eleven. Det är också ett tydligt mål i Västerås utbildningsplan och uppföljning sker i årskurs 3.

För att få kraft i åtgärdsgarantin har vi från och med 2008 satsat 15 miljoner kronor per år på de tidigare skolåren. Med satsningen har vi höjt skolpengen för elever i årskurs 1-4 med 8 miljoner kronor. Vi har också möjliggjort för lärare att delta i utbildning inom ramen för lärarlyftet, utbildning för lärare om åtgärdsprogram och bedömningsfrågor samt tillkomsten av läs- och skrivmentorer.

När det gäller Proaros ändrade inriktning för dyslexiutredningar blev vi lika tagna sängen som oppositionen. Vi tycker att en förändring inom ett för skolpolitiken strategiskt område borde ha skett först efter samråd med grundskolenämnden.

Enligt skollagen har elever rätt till stöd oavsett om man har en diagnos eller inte. Vi vet att det finns en stor pedagogisk kompetens inom Proaros när det gäller läs- och skrivsvårigheter. För att säkerställa bästa möjliga kvalitet ser vi det som naturligt att specialister med olika inriktning samverkar för barnets/elevens bästa. Saknas tillräcklig kompetens och erfarenhet finns risken att elever får fel diagnos och fel insatser.

Vi, som ytterst ansvariga för skolan i Västerås, vill försäkra oss om att de medel som vi tilldelar Proaros används på bästa sätt och i linje med forskning och beprövad erfarenhet. Vi menar därför att Proaros organisation måste vara flexibel och att olika kompetenser sätts in efter behov. I detta sammanhang spelar logopeder liksom andra specialister en naturlig roll.

Vi för dialog med Proaros och har bjudit in ansvariga inom Proaros till beredningsutskottet och nämnden. Om det finns behov, kan Grundskolenämnden komma att bli tydligare i vår beställning gentemot Proaros för att garantera alla elevers rätt till en god utbildning.

Mikael Damsgaard (M)

ordförande

Vicki Skure-Eriksson (c)

vice ordförande

grundskolenämnden, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons