Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M+FP+C+KD: Miljön en framtidsfråga för Landstinget Västmanland

Annons

I morgon, den 5 juni, är det Världsmiljö-dagen. Dagen förtjänar uppmärksamhet, men ett framgångsrikt miljöarbete handlar inte om att uppmärksamma miljöfrågorna en enda dag, utan alla dagar, året om och för all framtid. Vårt mål är att landstinget ska vara ett av de främsta landstingen i landet – det gäller även inom miljöområdet.

Det stora steget i att utveckla landstingets miljöarbete togs när landstingsfullmäktige 2008 fastställde landstingets miljöpolitiska program för åren 2008-2012. I och med det lyftes det interna miljöarbetet fram.

Genomslaget för programmet har varit stort under perioden. Det har påverkat alla delar av landstingets ledningsfunktioner och verksamheter. Nu finns ett miljömedvetande inom programmets delar, såsom avfallshantering, energianvändning, kemikalier och kemiska produkter, livsmedel, läkemedel, transporter, upphandling och utbildning.

Portalparagrafen lyder: ”Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljö så att kommande generationer ges möjlighet till en god hälsa och livskvalitet med bibehållen välfärd.”

Konkret har arbetet med miljöprogrammet inneburit att en ny miljöstation har byggts, återvinningsarbetet har blivit bättre, alternativa drivmedel används i större utsträckning, och en bilpool har skapats.

Sopsorteringsarbetet har blivit bättre, solceller och energiåteranvändning och effektivisering används i större utsträckning, landstinget är ISO-certifierat och styr-, lednings-, byggnads- och fastighetsprocesserna har styrts upp i syfte att förbättra miljömedvetandet i landstinget. Totalintegrerat kretslopp finns i den nya psykiatriska kliniken i Sala. Separering av lustgas är avklarad. Anläggning för destruktion av lustgas uppförd. Regelverk och anvisningar har fått en tydligare miljöprägel. Målet att landstinget i jämförelse med andra landsting ska vara ett av de främsta i landet gäller också miljöarbetet är ett mål som förpliktar.

Det är nu dags att se över programmet och fastställa ett nytt miljöledningssystem. Ambitionsnivån ska vara fortsatt hög för att uppnå bättre miljö och lägre kostnader. Processen och innehållet i arbetet får inte bli en fråga som ligger hos några få politiker och tjänstemän samtidigt som verksamheterna ställs utanför. Om det sedan blir en fråga om att landsting ska miljöcertifieras eller om det är resultatet av en miljöprocess som är målet förutsätter vi prövas i särskild ordning.

Samtidigt är det viktigt att slå fast att landstingets miljöarbete också måste vara något som ständigt är närvarande bland alla våra verksamheter och att landstingets anställda delar de värderingar och känner engagemang och delaktighet i miljöarbetet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons