Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M+FP+KD+C: Rödgröna planer lägger krokben för ett levande Bäckbyhus

2009 tog Västeråsalliansen initiativ till ett utvecklingsarbete på Bäckby.

Annons

Samtidigt som det är ett bostadsområde med blandad bebyggelse och upplåtelseformer där många trivs finns det ett behov av att öka stadsdelens attraktivitet. Här krävs det en nära samverkan mellan staden och boende, föreningar och företag på området. Arbetet har påbörjats men mycket återstår.

När vi talar om Bäckby kan vi inte se på området isolerat. Stadsdelen lever i symbios med grannstadsdelen Skälby. Det är därför viktigt att se de två områdena i ett sammanhang.

Bäckby är också ett viktigt näringslivsområde med en stor mängd företag. Närheten till Erikslund och Hacksta gör dessutom att det finns en stor mängd arbetsplatser och rik kommersiell service i närområdet.

Närhet till attraktiva förskolor och skolor för de yngre barnen är av avgörande betydelse när barnfamiljer väljer var de ska bosätta sig. Vi vill därför skapa förutsättningar för att årskurs 6 ska kunna återgå från högstadiet till låg- och mellanstadieskolorna. Detta ligger också väl i linje med den nya läroplanen för grundskolan. Eventuell utbyggnad till attraktiva F–9-skolor kan på sikt ske utifrån en eller flera av områdets tre befintliga låg- och mellanstadieskolor (Rösegård, Hällby och Håkantorp).

Genom en klok stadsplanering kan förutsättningar för nya bostäder skapas i attraktiva och trygga stadsmiljöer. Arbetet med detta bör ske i nära dialog med boende och verksamma på Bäckby.

Bäckbyhuset innehåller i dag förutom skola även bibliotek, fritidsgård, idrottshall, föreningslokaler med mera. Vi tror att det i huset finns möjlighet att utveckla en mötesplats som är öppen och känns välkomnande för alla. En sådan utveckling skulle vinna på om fler än kommunala verksamheter, till exempel föreningar och studieförbund, kunde bedriva sin verksamhet i Bäckbyhuset.

Detta kommer emellertid att omöjliggöras om de rödgrönas planer på att avveckla Hällbyskolan och flytta dess elever till Bäckbyskolan genomförs. Bäckbyhuset kommer då allt mer att bli ett rent skolhus och förutsättningarna för andra verksamheter att verka i huset kommer att bli begränsade.

I den fortsatta utvecklingen av Bäckby vill vi prioritera närhet till attraktiva skolor, Bäckbyhusets funktion som positiv mötesplats på området och utveckling av attraktiva och trygga stadsmiljöer.

Elisabeth Unell (M)

Ragnhild Källberg (FP)

Maria Lindelöf (KD)

Lars Kallsäby (C)

gruppledare i Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons