Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M + FP: Skolorna ska agera mot alla former av kränkningar

Ulf Hedman menar i en debattartikel i VLT den 29/1 att Västeråsalliansen inte är handlingsbenägen och att det skulle råda ett internt käbbel huruvida störande elever ska flyttas eller ej.

Annons

Detta är ett missförstånd som grundar sig i frågans olika dimensioner.

Att det ska råda trygghet och arbetsro i våra skolor är en fråga där Västeråsalliansen har varit mycket tydlig, bland annat uttryckt i stadens utbildningsplan. Vad gäller diskussionen om elever ska flyttas eller inte är det nödvändigt att skilja mellan den principiella frågan och hur och när det är aktuellt med ett myndighetsbeslut i ett enskilt fall.

Vi är helt överens om att elever som mobbar eller kränker andra elever ska kunna flyttas som yttersta åtgärd när andra åtgärder visat sig verkningslösa. När ansvarig skolnämnd i ett enskilt fall ska fatta beslut om att flytta en elev måste det ske utifrån sakliga grunder och utifrån en bedömning att ytterligare åtgärder på skolan inte leder till resultat eller av andra skäl inte är möjliga. Underlaget för en sådan bedömning tas fram och presenteras av den aktuella skolans rektor.

Vi är helt överens om behovet av att ibland flytta elever till en annan skola. Men det viktigaste för att motverka mobbning och andra former av kränkningar är att skolan tidigt och tydligt agerar för att i första hand lösa situationen i den befintliga skolan.

Vi hoppas också att det inte råder några som helst oklarheter för våra rektorer vad det är som gäller samt vilka instrument man har när det gäller att aktivt verka mot all typ av kränkande behandling och mobbning. Vi har slagit fast att det ska råda nolltolerans mot mobbning, och ansvaret för detta ligger på oss, på rektorerna men också på föräldrarna.

Mikael Damsgaard (m)

ordförande i grundskolenämnden

Roger Haddad (fp)

ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons