Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Gör om, gör rätt om Jakobsbergsplatsen

Satsa på att bygga större områden

Annons

Omdiskuterad planförslag vid  norra Djäkneberget. Illustration: Sweco Architects

I maj 2015 tilldelade fastighetsnämnden det kommunala bostadsbolaget Mimer en markanvisning i grönområdet mellan Jakobsbergsplatsen och Lustigkulla, Tilldelningen baserades på att Mimer i sitt förslag till bebyggelse redovisade en hög exploatering. Vi moderater ifrågasatte tilldelningen och den höga exploateringen och lämnade ett särskilt yttrande till protokollet.

Fastighetsnämnden begärde sedan planläggning av området och ett förslag till planuppdrag utarbetades av stadsbyggnadsförvaltningen på basis av Mimers förslag till bebyggelse. När planuppdraget kom upp för beslut i byggnadsnämnden ansåg flera politiker att exploateringen var för hög och borde sänkas.

Svaret blev att om exploateringen ändrades skulle troligen något av de andra bolag som deltagit överklaga tilldelningsbeslutet då det var baserat på den höga exploateringen. Detta visar på det problematiska i att låsa fast exploateringen i en markanvisning innan detaljplanen påbörjats. Vi moderater har hela tiden varit tydliga, det är detaljplaneprocessen som styr och inte fastighetsnämndens markanvisning.

Planuppdrag gavs och när detaljplanen skulle sändas ut på samråd återkom frågan om hög exploatering. Beslutet blev dock att invänta kommentarer från samrådet innan exploateringen eventuellt ändrades. Vi moderater gav som muntligt medskick till tjänstemännen att ta stor hänsyn till inkomna synpunkter från samrådet.

Vid det välbesökta samrådsmötet framfördes kraftig kritik mot förslaget till detaljplan. Senare har skriftliga kritiska synpunkter kommit in och vi kan konstatera att många av dessa är mycket välgrundade.

I ett samrådsyttrande lyfts fram att förslaget till detaljplan strider mot gällande översiktsplan, ÖP 2026 då det område som omfattas av detaljplanen ligger mellan två områden med mycket värdefull bebyggelse. Skada skulle uppstå på den mycket värdefulla bebyggelsen om byggnation enligt detaljplanen kommer till stånd. Vidare är det aktuella området betecknat som parkmark med undantag för en mindre byggnad i gällande detaljplan.

I yttrandet lyfts även fram påverkan på värdefull skogs- och parkmiljö i anslutning till Djäkneberget. Det var en fråga som många lyfte fram på samrådsmötet.

Mot bakgrund av vår tveksamhet till det aktuella byggprojektet vid marktilldelningen och våra tidigare betänkligheter till planförslaget samt intryck från samrådsmötet och nu inkomna yttranden har vi moderater kommit fram till att planarbetet måste göras om för att kraftigt minska exploateringen.

Visserligen är bostadsbristen svår i Västerås men det motiverar inte att driva igenom en detaljplan i strid med riktlinjer i ÖP 2026 och i strid med de kringboende. Mycket värdefull bebyggelse ska respekteras.

Ett annat planuppdrag som vi är mycket tveksamma till och som vi lyckades förändra när det gavs är byggnation på en tomt vid Skultunavägen. Ett högt inträngt hus här skulle förstöra utsikten för många samt skapa andra problem vilket framgått av insändare och artiklar. Den tänkta tomten är liten och vi anser att hushöjd ska vara maximalt tre våningar.

Vi ska fokusera våra resurser på att planlägga och exploatera områden som Sätra, Hälla, Stationsområdet och Kopparlunden. I dessa områden kan det byggas ett stort antal bostäder utan att konflikt uppstår med ÖP 2026 och många västeråsare.

Med S-styre går dock planeringen av dessa områden alldeles för sakta. I Sätra borde inflyttning pågå men detaljplanearbetet har ännu inte påbörjats, vilket är svårt att förstå.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons