Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: IT minskar lärares administrativa börda

Annons
Ger mer tid. Moderaterna tror att IT-användning kan göra administrativa uppgifter lättare för lärarna.foto: scanpix

Sverige har en fantastisk lärarkår som för-tjänar de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete. Det är därförbekymrande att många lärare vittnar om en ökad mängd administrativt arbete som stjäl värdefull tid från lektionsplanering och elevkontakt. En lösning på problemet kan vara effektiviserad IT-användning.

För många lärare är det ökade kravet på dokumentation i arbetet ett stort bekymmer. Samtidigt åläggs lärare allt fler nya administrativa uppgifter. I en arbetsmiljöundersökning som nyligen presenterades, framgår att 90 procent av lärarna upplever att den administrativa bördan ökat de senaste fem åren. Detta är mycket oroande. Vi tror att IT kan minska den administrativa bördan för lärare. Med hjälp av modern teknik skulle tiden för administrativt arbete kunna reduceras med uppskattningsvis 40 procent.

Det finns ett flertal exempel på hur digital teknik kan underlätta och ibland till och med revolutionera undervisningen. Ett antal svenska skolor har redan utvecklat nya pedagogiska grepp och lyckats lyfta undervisningen med hjälp av IT-satsningar. Exempelvis har en programvara utvecklats där lektionsplanering, hemuppgifter, lärarsamarbete, frånvaro-rapportering och återkoppling mellan lärare och elev har integrerats och hanteras via en dator. Resultaten har varit mycket goda.

All forskning pekar mot att kontinuerlig uppföljning mellan lärare och elev känne-tecknar en framgångsrik skola. En annan viktig framgångsfaktor är att lärare ges möjlighet att lära av varandra genom så kallat kollegialt samarbete.

Att slippa uppfinna hjulet om och om igen är tidsbesparande. Den moderna tekniken kan här vara ett mycket effektivt redskap. En digital skolplattform möjliggör utbyte av erfaren-heter och tillåter lärare att effektivt kommunicera, planera och samarbeta för att skapa en framgångsrik undervisning.

Regeringens digitala agenda är ett första steg mot en effektivare IT-användning. Den digitala agendan syftar både till att minimera tiden för administration och stärka den pedagogiska utvecklingen.

Vi moderater har under lång tid intresserat oss för den digitala teknikens potential att utveckla skolan. Vi tror framför allt att en effektiv IT-användning ger färre möten och mindre pappersarbete, vilket frigör tid för tätare elevkontakt, lektionsplanering och ämnesförkovran för våra lärare.

Modern teknik är naturligtvis inte en universallösning på lärarnas alla problem. Den kan emellertid vara ett mycket effektivt redskap för att underlätta deras vardagliga arbete och kraftigt minska den administrativa bördan. På så sätt kan lärarna tillbringa sin tid i klassrummet där de gör mest nytta.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons