Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Kärnkraften nästan förnybar med ny teknik

Med de utvecklingsmöjligheter som finns inom kärnkraftsområdet föreslår vi att Sverige i ökad omfattning bör ges tillfälle att delta i den pågående internationella forskningen.

Annons
Återanvänt bränsle. Men ny teknik behövs inte längre farliga transporter av kärnkraftsavfall. foto: Scanpix

Den här teknologin har stor potential att både öka våra energiresurser och att drastiskt minska mängden av långlivat kärnbränsle-avfall som annars måste lagras under lång tid. Samtidigt minskar behovet av utvinning av uran ur naturen.

Ny kärnkraftsteknik har potential att på ett säkert sätt:

w Öka energiuttaget ur bränslet 30–50 gånger, enbart återanvändning av Sveriges kärnavfall skulle kunna räcka tusen år för att producera kärnkraftsel i vårt land.

w Minska lagringstiderna för avfall från hundratusentals år till några hundra år, vilket är jämförbart med lagringstider för övrigt farligt avfall i samhället.

w Minska volymerna som måste lagras till en hundradel.

De viktigaste internationella forskningsprojekten bedrivs sedan 2001 under ledarskap av USA och i samarbete med ett tiotal av världens kärnkraftsländer. Sverige är dock inte direkt involverat i detta arbete, som omfattar utveckling av fjärde generationens kärnreaktorer, men deltar indirekt genom Euratom.

Forskningen berör flera olika typer av reaktorer och dess system för energiomvandling, liksom den kringutrustning som krävs för bränslecykeln från utvinning av bränsle till slutlig avfallsförvaring. Separering och återvinning av material från använt kärnbränsle som ombildas till nytt kärnbränsle ingår som en naturlig del i forskningen.

Målsättningen för framtida kärnreaktorer som de formulerats i forskningsprojekten kan sammanfattas i:

w Kraftig reducering av volym och förvaringstid av kärnkraftsavfall.

w Avancerade säkerhetssystem i reaktorn som omöjliggör härdsmälta.

w Tillgång till en långsiktig eltillförsel som är oberoende av resurstillgång.

w Ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra elektricitetskällor.

Utvecklingsarbetet inriktas på en sluten bränslecykel, vilket innebär upparbetning och återanvändning av kärnbränslet i anslutning till reaktorn. Detta medför bland annat en drastisk minskning av hanteringen av plutonium och risken för en obehörig spridning av detta.

Världens energiförsörjning är i dagsläget till mer än 80 procent beroende av fossila bränslen. Med en förväntad ökning av världens befolkning från i dag drygt sex miljarder till 8 miljarder 2030 kommer världens behov av energi att öka kraftigt. Det är också uppenbart att det fossila bränsleberoendet av klimatskäl måste brytas.

Förnybara energikällor som vind-, sol- och vågkraft måste tas fram i stor mängd. Problemet med dessa förnybara energikällor är att de inte finns ständigt, de är intermittenta och det blir problem då de inte är i drift. Då är kärnkraften och vattenkraften intressanta komplement eftersom de alltid finns. Vattenkraften är förnybar och med fjärde generationens reaktorer blir också kärnkraften, under överskådlig tid, förnybar. Kärnkraften kommer tillsammans med vattenkraften att fortsatt bli viktiga energikällor för elproduktion i vårt land liksom i världen i övrigt.

För den växande världsbefolkningens försörjning finns tre framtida problemområden – vatten, mat och energi. Med den utveckling av kärnteknologi vi nämner ovan, kan problem kring energiförsörjningen påtagligt reduceras.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons