Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(M): Landstinget bör investera i råvaror

Annons

Landstinget Västmanland måste fortsätta att prioritera ekonomin. Det handlar om effektivisering, bättre styrning och ledning av verksamheten men också om den rent finansiella delen. Landstingets placeringspolicy behöver ändras för att ta vara på möjligheter som annars skulle gå oss förbi.

Inom policyns ramar finns möjlighet till så kallade alternativa investeringar. De utgörs av bland annat fastigheter, råvaror, hedgefonder och private equity.

Nuvarande regelverk när det gäller alternativa placeringsregler ger inte utrymme att i någon större grad placera landstingets medel i placeringslösningar knutna till råvaror. Det är en begränsningsregel som behöver ses över eftersom mycket talar för att en ökad andel alternativa tillgångar är en god investering. Under de senaste åren har intresset för att investera i tillgångsslaget råvaror ökat betydligt.

Det avspeglas bland annat i framväxandet av olika finansiella instrument, som gjort det enklare att investera i råvaror. De kommande 15-20 åren väntas också efterfrågan på råvaror fördubblas. Snabbväxande tillväxtmarknader som Kina och Indien ligger till grund för bedömningen att prisuppgångarna på råvaror kommer att fortsätta i takt med världsekonomins återhämtning samt de stora satsningarna på infrastruktur som görs.

Under 2010 hade råvarufonderna en uppgång på i genomsnitt 10 procent och efterfrågan kommer att vara större än tillgången under lång tid framöver. En ny lämplig nivå kan vara att medge att nivån för placeringar i ”alternativa placeringar” höjs till 30 procent. Det är en nivå som rekommenderas av marknadskunniga och något som vi moderater nu föreslår i en motion till landstingsfullmäktige.

Landstingets pensionskostnader kommer att öka i takt med de stora pensionsavgångarna som väntar. Vårt förslag kan innebära så god avkastningsnivå att landstinget inte behöver skjuta till mer pengar som går ut över verksamheten under perioder med stora pensionsutbetalningar.

Ett längre perspektiv i placeringarna och en ökad riskspridning minskar också landstingets beroende av tillfälliga aktiekursförändringar. På så vis tar vi ansvar för landstingets ekonomi och för trygga pensioner i framtidens Västmanland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons