Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Missa inte chansen att rösta i valet till EU-parlamentet!

Som EU-medborgare har svenskarna rösträtt till Europaparlamentet. I juni sker val till Europa­parlamentet då alla röstberättigade svenskar har rätt att välja vilka företrädare som ska representera dem i Europaparla­mentet.

Annons

Vi står inför stora utmaningar. EU utgör en viktig politisk nivå, men många känner inte ens till att det är val i år. Bristande engagemang för valet är ett hot mot EU:s utveckling som vi moderater tar på stort allvar. Vi vill att människor ska vara aktivt delaktiga och påverka EU:s framtid. För att väljarna på bästa sätt ska kunna ta vara på det inflytande som röstberättigandet ger krävs det att EU-frågor lyfts i samhället och att det skapas engagemang och kunskap kring dessa.

Det är inte bara EU-samarbetets utveckling som står på spel i det kommande valet. Det svenska samhället är en del av EU och vår vardag och framtid påverkas därför av många av besluten som fattas på EU-nivå. Det kommunala uppdraget omfattas i stora delar av samarbetet. Mer än hälften av de beslut som fattas på EU-nivå har direkt konsekvens för den kommunala verksamheten.

Medlemskapet har medfört många positiva konsekvenser för kommunerna. För de flesta kommuner har EU-samarbetet betytt väldigt mycket för internationaliseringen; EU stimulerar till ökat samarbete med övriga medlemsländer vilket bidrar till större förståelse och ökat kontaktnät.

Ökad internationalisering har positiva konsekvenser för bland andra näringslivet. Genom EU-medlemskapet har kommuner med småskaligt näringsliv fått möjligheten att knyta nya kontakter och därigenom fått nya impulser utifrån.

Förutom att bidra till ökad internationalisering spelar EU en stor roll exempelvis för vårt lands livsmedelssäkerhet och djurhållning.

EU utgör en viktig politisk nivå. Samarbetet spänner över så gott som hela den europeiska unionen. Vårt medlemskap möjliggör för ett litet land som Sverige att kunna påverka utvecklingen utanför vårt lands gränser.

Genom att representeras av bra företrädare i Europaparlamentet som följer unionens arbete kan Sverige vara med och påverka utvecklingen av frågor som är viktiga för alla delar av vårt land. För att vi ska kunna påverka utvecklingen av samarbetet och ta vara på det inflytande som EU öppnar upp för krävs det att Sverige representeras av handlingskraftiga företrädare med vilja att värna våra intressen. Vårt inflytande är beroende av att vi har svenska Europaparlamentariker med en klar vision som kan tala för Sverige och få med sig andra på vår linje.

De frågor som EU hanterar är högst verkliga för Sveriges invånare och kräver ledarskap. Ett moderat ledarskap värnar tanken om att det är viktigt att stärka samarbetet på de områden där medlemsländerna hanterar frågor tillsammans, samtidigt som det är viktigt att beslut som kan och bör tas av de enskilda medlemsländerna eller den lokala nivån inte fattas på EU-nivå.

Moderaternas budskap till väljarna är att de inte ska missa chansen att som EU-medborgare i Sverige gå och rösta i Europaparlamentsvalet den 7 juni! Resultatet av valet kommer att påverka Västerås framtid.

Per Schlingmann

partisekreterare

Elisabeth Unell

kommunstyrelsens ordförande

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons