Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M och c ställer upp tillsammans i kyrkovalet

Annons

Moderaterna och centerpartiet går samman under namnet Borgerliga kyrkogruppen (Bk) i valet till samfällda kyrkofullmäktige och i några kyrkorådsval i Västerås den 18 september. Sammanslagningen markerar att nomineringsgrupperna har gemensamma angelägna ambitioner för det kyrkliga arbetet under kommande mandatperiod.

Grunden i Bk:s program är att Svenska kyrkan i Västerås skall vara en för alla västeråsare öppen demokratisk folkkyrka i tiden. I kyrkovalet får alla medlemmar av Svenska kyrkan i vår stad föreslå vilken nomineringsgrupp, eller grupper, som skall ansvara för det kyrkliga arbetet fyra år framöver. Vi utgår från att det är nomineringsgrupper med förankring i vårt demokratiska samhälle, som skall ta det ansvaret.

Det kristna budskapet förs fram i kyrkornas gudstjänster i förnyelse, tradition och trygghet och där kyrkobesökaren också får uppleva ett rikt musikliv. Kyrkan finns till som en mötesplats för människor i olika livssituationer samt möter människor inte enbart i kyrkorummet utan också ute i det vanliga vardagslivet.

Borgerliga kyrkogruppen betonar familjens ansvar för barn- och ungdomars fostran och ser kyrkan som ett stöd åt familjer i detta viktiga arbete. Diakonins arbete bland människor behöver stärkas personellt och ekonomiskt. Konfirmationsundervisningen fokuseras på de kristna värderingarna och kyrkan samarbetar med skolan. Att skolan har årsavslutning eller annan samling i kyrkan med psalmsång och präst, vilket ifrågasatts på sistone, ser vi som naturligt.

God hushållning med kyrkans ekonomi är nödvändig. Ett sätt att spara pengar är att fortsätta det påbörjade arbetet med att minska församlingsorganisationen i Västerås samtidigt som administrationen utsätts för en grundlig genomgång med målet att den förenklas. Kyrkoavgiften skall primärt nyttjas för verksamhet bland människor, inte för storslagen organisation.

Anställda inom kyrkan stimuleras till att öka sin kompetensutveckling. Kyrkan blir bättre på att informera om sin verksamhet samt är aktiv i miljöfrågor.

Kyrkorna i Västerås samfällighet är rika på omistliga kulturskatter och kulturmiljöer, som måste bevaras för kommande generationer.

Under många år har diskussion pågått om trafikmiljön runt Domkyrkan. Katedralen, en av Sveriges mäktigaste, får inte utsättas för risken att bli fördärvad på grund av fordonstrafikens avgaser.

Viser som en av våra viktigaste ambitioner att verka för att Biskopsgatan vid Domkyrkan stängs för fordonstrafik och att Domkyrkoparken återställs i sitt ursprungliga skick. Vidare verkar vi för att trafikförhållandena vid Viksängskyrkan får en lösning samt att en gudstjänstplats anläggs vid Notudden.

Borgerliga kyrkogruppenföreträds av engagerade samhällsintresserade västeråsare med ambition att ta ansvar för att Svenska kyrkan i Västerås skall vara en levande kyrka i tiden till stöd för alla människor.

Hans G Erikson

Lennart Kjellin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons