Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Reformutrymme ger pengar till forskning

En ansvarsfull ekonomisk politik har gjort att det i årets budget finns ett reformutrymme som möjliggör flera viktiga jobb- och tillväxtsatsningar.

Annons

För att stärka Sveriges konkurrenskraft och vårt lands ställning som en framstående forskningsnation har regeringen beslutat att höja anslagen till forskning och innovation med 4 miljarder kronor.

För Mälardalens högskola, som jag besöker i dag, innebär det att anslaget för grundutbildningen blir 14,8 miljoner kronor större än tidigare aviserat. Pengarna kommer bland annat att användas till fler platser på högskoleingenjörsutbildningen och för att premiera de utbildningar som håller högst kvalitet. På Mälardalens högskola handlar det om utbildning inom folkhälsovetenskap och sociologi.

Alliansregeringen har genomfört den största satsningen på forskning i modern tid. Forskningssatsningen på 5 miljarder kronor 2009–2012 är mer än dubbelt så stor som den närmast föregående och större än de tre senaste sammantaget.

Sammanlagt under 2013–2016 omfattar satsningen 11,5 miljarder kronor. Ett viktigt inslag i årets budget är satsningen på ”Life science” – hur vi ska bli friskare och leva längre – ett område där svensk forskning håller högsta internationella klass.

Framgångsrik forskning och idéer som omsätts i praktiken leder till högre ekonomisk tillväxt och fler högkvalificerade jobb. Det lägger i sin tur grunden för ökad välfärd i Sverige med hög kvalitet i vården, skolan och omsorgen.

Det är med utbildning i världsklass som vi tar oss an framtidsutmaningarna och möter den ökade internationella konkurrensen. Sveriges unga kliver i dag ut på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på kunskap, kompetens och flexibilitet. Grundskola, gymnasium och högskola har en viktig roll när det gäller att rusta våra ungdomar för arbetsmarknadens krav.

Vi tar nu viktiga steg mot att återupprätta en kunskapsskola och höja kvaliteten i högre utbildning. De största skolreformerna sedan folkskolans införande är nu sjösatta. En helt ny skollag har införts, som stärker rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp.

Kunskapskraven har skärpts och blivit tydligare genom nya läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Samtidigt pågår ett arbete med att förbättra lärarnas utbildning, kompetens och karriärmöjligheter.

Tillsammans med satsningarna på forskning och innovation bidrar detta samman-taget till att långsiktigt bygga Sverige och Västerås starkare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons