Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Så här kan väntetiderna på akuten minskas

Annons

Väntetider på 5-6 timmar på akuten är oacceptabelt och vi moderater föreslår nu att Landstinget Västmanland provar mång-besökarmodellen för att minska väntetiderna. Såväl nationella som internationella studier har visat att det finns en grupp patienter som besöker sjukvården ofta. Dessa mångbesökare är av båda könen och alla åldrar och använder en mycket stor del av sjukvårdens resurser.

Mångbesökarmodellen är ett sätt att organisera vården som sätter denna patientgrupp i centrum. Modellen har sitt ursprung i ett projekt på Länssjukhuset i Kalmar 2005 och genom deras goda erfarenheter har mång-besökarmodellen visat på möjligheter att förbättra vården och minska kostnaderna för de patienter som besökt akuten mer än fyra gånger under ett år.

Mångbesökarmodellen går ut på att alla patienter som besökt akutkliniken mer än fyra gånger på ett år utreds grundligt av ett multidisciplinärt team. Genom det samverkande teamet tas ett helhetsgrepp kring denna grupp patienter som sjukvården haft svårt att hjälpa och försöker kartlägga de faktorer som gör att patienterna inte mår bra, till exempel läkemedelsanvändning, sociala och psykiska faktorer. Resultatet av utredningen som ofta handlar om felaktig eller opassande medicinering skickas sedan till primärvården för fortsatta åtgärder.

I Kalmar har man infört modellen med mycket goda resultat. Vårdkonsumtionen har minskat och besparingen har överstigit investeringarna i projektets personalresurser. Framför allt förbättras situationen för patienten med färre besök på akuten och minskad risk för felbehandling. I Köping, Arboga och Kungsör har man genomfört projekt som liknar mångbesökarmodellen med goda resultat.

Mångbesökarmodellen är ett konkret förslag som vi moderater ställer mot de rödgrönas tomma prat om att minska vänte-tiderna. Vågar Socialdemokraterna vänta med att agera i frågan?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons