Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Stark återhämtning kräver försiktighet

Annons
Det ljusnar. Regeringen räknar med fler jobb och lägre arbetslöshet.foto: scanpix

Fler i arbete och minskad arbetslöshet är grunden för ett tryggt Sverige som håller ihop. Vi moderater vill öka incitamenten för entreprenörer att våga satsa på sina idéer. Mycket glädjande ser vi hur fler och fler startar eget i Sverige och Västmanland ligger i topp i landet vad gäller småföretagande. En effektiv arbetsmarknadspolitik leder till sunda offentliga finanser vilket i sin tur resulterar i en hållbar tillväxt.

Politiker skapar inga nya jobb, vi skapar förutsättningar. För att våra företagare ska våga satsa och anställa fler krävs tillit till Sveriges ekonomiska utveckling. Tack vare Alliansens ekonomiska politik ser vi hur Sverige klarat sig väl genom den globala finanskrisen. Under 2010 hade vi en tillväxt på 5,5 procent – den högsta tillväxttakten sedan 1970.

Finansdepartementet reviderar nu upp sin prognos för BNP och arbetsmarknaden. Prognosen för BNP-tillväxten skrivs upp till 4,8 procent för i år. Det beror på starkare efterfrågan såväl i Sverige som i omvärlden. Sverige återhämtar sig därmed snabbare än de flesta andra OECD-länder. Arbetslösheten väntas i år bli 7,4 procent och därefter fortsätta avta för att 2015 nå 4,8 procent, den lägsta nivån sedan 1991.

Det är viktigt att vi säkrar att återhämtningen inte avbryts av obalans på till exempel arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller finansmarknaden. Inriktningen i politiken måste framöver vara att trygga återhämtningen och samtidigt förhindra att finanssektorn åter drabbas av hybris.

I Västmanland har nära en tredjedel av företagen under 50 anställda. Under 2009 startades drygt 1300 nya bolag i länet och under årets första månader har ytterligare 317 nya västmanländska företag registrerats hos Bolagsverket. Det bådar mycket gott inför framtiden. Den starka ekonomiska utvecklingen talar för att de offentliga finanserna stärks. En ny prognos för de offentliga finanserna kommer att redovisas i april, i samband med att 2011 års ekonomiska vårproposition överlämnas till riksdagen. Starka offentliga finanser är en grundpelare i vår politik för jobb och välfärd.

Den överordnade prioriteringen är att återvända till överskott i de offentliga finanserna. Det är viktigt att vårda återhämtningen och ha beredskap för framtida konjunkturnedgångar. Eventuella framtida reformer bör inriktas på fortsatta åtgärder för att få fler i arbete och högre tillväxt. Det är också viktigt att säkerställa att den växande ekonomin kommer alla till del. Nyckeln till detta är framför allt jobben – då fler kommer i arbete gynnas hela Sverige.

Mot bakgrund av den starka återhämtning som vi nu ser är det viktigare än någonsin med försiktighet. Vi har upplevt förut hur en positiv utveckling övergår i överoptimism. Vi har alla ett ansvar att göra försiktiga och ansvarsfulla kalkyler när det gäller investeringar och konsumtion. Ansvarsfullhet och försiktighet bör vara våra ledstjärnor för de år som nu kommer för att trygga tillväxten och skapa de bästa förutsättningar för kommande generationer.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons