Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Straffen skärps för det grövsta våldsbrottet

Sättet på vilket vissa människor behandlar varandra har blivit allt råare.

Annons

Vi moderater tolererar inte det ökande våldet i vårt land. Regeringen tar våldsbrottsligheten på allvar genom att öka insatserna för brottsbekämpningen - på några få år förstärks polisen med nära 3 000 nya poliser - och genom en skärpt strafflagstiftning. Samtidigt ska vi ha en kriminalvård som gör en positiv skillnad.

Det grövsta våldsbrott man kan göra sig skyldig till är att beröva en annan människa livet. Detta måste tydligt komma till uttryck i straffen för mord, men så är inte fallet i dag. Regeringen har därför nu lagt lagförslag till riksdagen som både ökar möjligheten för domstolarna att döma till skärpta straff och mer nyanserade straff för mord.

Idag har domstolarna enbart två alternativ när de ska bestämma hur långt fängelsestraff som ska dömas ut för mord: Antingen ett tidsbestämt straff på tio år eller ett livstidsstraff.

Högsta domstolen slog 2007 fast att livstidsstraffet ska förbehållas de allra allvarligaste fallen av mord. Detta har lett till att normalstraffet för mord har blivit tio års fängelse, vilket inneburit en generell sänkning av straffnivån. Detta rimmar illa med vår skärpta syn på allvarliga våldsbrott där mord ska vara det grövsta brottet.

Livstidsstraffen tidsbestäms numera i princip alltid till 18 år och uppåt. Det innebär att skillnaden i faktisk tid en morddömd person tillbringar i fängelse kan vara mycket stor. Den livstidsdömde kan i praktiken få ett dubbelt så långt straff som den som döms till fängelse i tio år. Trots detta är det många gånger ganska små skillnader mellan olika gärningar som avgör om straffet blir det ena eller det andra. Dessa skillnader framstår som obegripliga.

Regeringen föreslår att straffskalan för mord ändras till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Detta skapar utrymme för skärpta straff och för mer nyanserad bedömning. Detta förslag ska riksdagen besluta om nu under våren. De nya reglerna är tänkta att träda i kraft i juli.

Förslaget är början på en större straffreform. Straffskalan för mord kan sägas utgöra ett tak som straffnivåerna för annan allvarlig våldsbrottslighet måste ställas i relation till. Det är därför särskilt viktigt att straffen för detta brott är proportionerliga och rimliga. Genom den kommande större straffreformen kommer grov misshandel, grov våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och andra allvarliga våldsbrott leda till skärpta straff och återfall i brott få större konsekvenser än idag. Vi bekämpar våldet genom skärpta straff och fler synliga poliser. Vi behöver dessutom bra skolor och fortsatt kamp mot utanförskap. Det ska bli lättare att lämna kriminalitet och svårare att vara en del av den. Detta sammantaget drar undan grunden för brottsligheten och ökar tryggheten för alla och allra mest för dem som idag lever sina liv i skuggan av brott och i rädsla att bli utsatta för våld och övergrepp.

Beatrice Ask

justitieminister

Staffan Anger

riksdagsledamot för Västmanlands län

Jessica Polfjärd

riksdagsledamot för Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons