Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Vi behöver vara bäst på klimatarbete för andras skull

Elisabet Strand och Jonas Paulsson undrar hur jag kan göra Sverige till ett klimatföredöme. Först och främst, tack för uppmaningen. Vi behöver bli fler som lyfter klimatfrågorna. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar.

Annons

Sverige visar ledarskap både nationellt och internationellt och arbetar aktivt med att kraftfullt minska sin negativa klimat-påverkan och snabbt fasa ut beroendet av fossil energi. Sedan två år har vi en nationell lagstiftning på plats i syfte att sänka våra utsläpp med 40 procent till 2020. Vi bedriver stora delar av vår energiproduktion utan att släppa ut koldioxid, vi miljöanpassar fordonsparken i snabb takt och har en industri som är i absolut framkant i att använda miljö-teknik. Men behovet av globala politiska överenskommelser om utsläppsminskningar är lika akut som tidigare.

Det tog lång tid att förhandla fram två-gradersmålet och därför ser vi hellre att vi kommer fram till en lösning för det målet snarare än att än en gång förhandla om antalet grader. Vi vet att det är akut men för att nå en lösning behöver vi snarare vidta åtgärder och få med fler länder på vårt spår än att gå tillbaka och förhandla om antalet grader där vi riskerar ett bakslag.

Staten har som ägare av Vattenfall vidtagit viktiga miljöstrategiska åtgärder, minskad koldioxidexponering och tillväxt inom energiproduktion med låga koldioxid-utsläpp.

Vattenfall ska generera en marknads-mässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utveck-lingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Koldioxidutsläppen ska minska från dagens 90 miljoner ton till 65 miljoner ton år 2020 och kärnmarknaden ska vara i Sverige.

Sverige står endast för några promille av världens totala utsläpp, men vi behöver visa att vi är ledande i nationellt klimat-arbete och att vi är aktiva och delaktiga i internationellt klimatarbete och utveckling.

Miljömässigt hållbar utveckling och finansiering är en förutsättning för fattigdoms-bekämpning och tillväxt. För att komma till rätta med klimatproblematiken behövs finansiering från flera olika håll.

Fattigdom och miljöproblem går ofta hand i hand. De fattiga länderna behöver vår hjälp för att kunna minska utsläppen och rustas för nya klimatförhållanden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons