Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Vi vill införa nollvision för sjukvården i länet

Annons
God och likvärdig vård. Patienten ska alltid stå i centrum för framtidens vård, skriver debattörerna. foto: scanpix

Vi är övertygade om att med mer moderat politik har vi möjlighet att klara framtida förväntningar på sjukvården i Västmanland. Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar, ökade krav från allmänheten och en allt snabbare teknisk utveckling gör att våra svar på utmaningarna hela tiden måste förnyas.

Sjukvården har i dag mer resurser än någonsin. Trots det finns det problem. Framtidens problem måste lösas med en kombination av effektiviseringar, tillskott av nya resurser och bättre prioriteringar. Med rätt politik i Landstinget Västmanland kan framtidens sjukvård i länet kännetecknas av hög kvalitet, kortare väntetider och erbjudas alla medborgare på lika villkor. Utgångspunkten är att sjukvården ska vara gemensamt, solidariskt finansierad via skatten, ges efter behov och vara tillgänglig för alla.

Ingen skall fara illa när man besöker sjukvården i Västmanland. Vi moderater vill införa en nollvision för skador i vården på liknande sätt som för skador i trafiken. För att en nollvision ska få praktisk verkan är det avgörande att den följs av konkreta åtgärder. Vi vill att därför att nollvisionen ska genomsyra hela Landstinget Västmanlands sjukvård. Detta ska kombineras med åtgärder som till exempel bättre lokalvård och krafttag för att säkerställa en god hygien.

Samtidigt är det viktigt att framhålla att det huvudsakliga ansvaret för varje människas välbefinnande ligger hos den enskilde. Vissa former av sjukdomar och skador kan förhindras genom ett aktivt ansvar för sin egen eller sina barns hälsa.

Lika viktigt är att medarbetarnas kompetens tas tillvara och att Landstinget Västmanland blir en arbetsplats där människor trivs och dit unga människor söker sig. Det skall vara möjligt för landstingets personal att välja arbete i den fullt utrustade sjukhusvården och närsjukvården liksom arbete hos olika huvudmän. Denna möjlighet är viktig för att garantera och främja ömsesidig kunskapsspridning, kvalitetsutveckling och patientnära klinisk forskning.

Viktiga insatser har genomförts under mandatperioden för att utveckla sjukvården ytterligare. Några av de sakerna är att vårdvalssystem i primärvården har införts, remisstvånget till sjukgymnast, naprapat och kiropraktor har tagits bort samt att motion på recept har introduceras.

Mycket görs för att höja kvaliteten, sätta patienten i fokus och finna nya sätt att utvärdera den vård som finns. Trots detta återstår det många viktiga utmaningar att hantera innan sjukvården är så bra som vi moderater kräver. Många människor får fortfarande vänta för länge på behandling och vård.

Patientens ställning ska ytterligare stärkas och det skall sättas ett ökat fokus på patienten, inte systemet. Det är viktigt att behålla och vidareutveckla en god och likvärdig vård för alla. Patienten skall alltid stå i centrum för framtidens sjukvård!

Mikael Andersson Elfgren

ledamot  landstinget Västmanland

Kerstin Dellham

Magnus Edman

Sten Linder

Jan Johansson

ersättare landstinget Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons