Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Magnus Edström (MP): Förtätning är ansvarsfullt och solidariskt

Annons

Förtätning är bättre än utglesning

Miljöpartiet vill bygga så det blir nära till det mesta.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Per Kihlgren skriver i VLT den 9 mars att jag uppvisar maktfullkomlig arrogans i ett uttalande om närboendes motstånd mot förtätning, det så kallade NIMBY-fenomenet (Not In My BackYard). Min tolkning av kritiken och ordet maktfullkomlig är att jag tar helt egna beslut utan att lyssna på någon annan innan.

Jag måste säga att jag inte känner mig träffad i den kritiken. All förtätning kräver att det finns en detaljplan som möjliggör kompletterande bebyggelse. Alla beslut om detaljplaner föregås av samråd med de som berörs av detaljplanen.

Besluten är möjliga att överklaga. De flesta detaljplaner beslutas av byggnadsnämnden där jag inte ens ingår. Endast större eller principiellt viktiga planer beslutas av kommunfullmäktige där jag är en av 61 ledamöter.

Ett stort antal artiklar i VLT den senaste tiden, både på nyhetsplats och på insändarsidan, har handlat om stadsplanering. Det är en fråga som engagerar många västeråsare, inklusive mig. Låt mig därför passa på att ge min generella syn på önskvärd stadsutveckling i Västerås. 

En första utgångspunkt är att bostäder behöver byggas eftersom befolkningen ökar.

En första utgångspunkt är att bostäder behöver byggas eftersom befolkningen ökar. Förra året ökade befolkningen i kommunen med drygt 3000 personer. Då nya bostäder byggs kan de placeras på två olika sätt, genom förtätning eller genom utglesning av befintliga orter i kommunen.

Av en mängd skäl föredrar jag förtätning före utglesning. Samtliga skäl tar sin utgångspunkt i de tre gröna solidariteter som Miljöpartiets politik vilar på. Dessa är:

• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

• solidaritet med kommande generationer

• solidaritet med världens alla människor

Utglesning leder till att mer mark tas i anspråk. Det kan vara mark som idag används för produktion av livsmedel, biobränsle och skogsråvaror. Kan också vara områden som används för rekreation eller helt enkelt för att upprätthålla det ekosystem som människan är en del av.

Utglesning leder också till fler och längre transporter med större energiåtgång som följd. Det ger utsläpp som i förlängningen leder till ett förändrat klimat som inte är till gagn för framtida generationer.

Det är dessutom mycket svårare och dyrare att ordna bra kollektivtrafik i glesa orter varför bilberoendet ökar. I en tät ort blir det korta avstånd, ökad möjlighet att gå och cykla, mer liv och bättre social sammanhållning.

I en tät ort blir det korta avstånd, ökad möjlighet att gå och cykla, mer liv och bättre social sammanhållning.

Självklart rymmer den täta orten alla de kvaliteter som skapar förutsättningar för ett gott liv, såsom parker, grönområden, kultur, idrott, handel, nöjen, restauranger, pubar och kaféer. Här finns ingen motsättning. Tvärtom, en täthet med många människor skapar underlag för detta.

Ett annat möjligt förhållningssätt är den konservativa linjen att låta allt vara som det är idag. Vi skulle helt enkelt kunna sluta bygga.

Jag vill inte vara med om konsekvensen av en sådan politik. Jag vill att bostadsbristen och hemlösheten minskar, inte att den ökar. Den konservativa linjen går heller inte ihop med den tredje solidariteten.

Jag vill ha en välkomnande attityd till människor som är på flykt från konflikter och klimatförändringar. Vad kan vara mer välkomnande än ett hem?

Jag vill ha en välkomnande attityd till människor som är på flykt från konflikter och klimatförändringar. Vad kan vara mer välkomnande än ett hem?

Det är tråkigt att Kihlgren uppfattar min attityd gentemot närboende till förtätningsprojekt som arrogant. Jag brukar lyssna på, ta till mig och respektera de synpunkter som kommer fram.

Men jag förväntar mig att kritikerna också är beredda att lyssna på mina argument och ta in alla de aspekter som måste ligga till grund för en samlad bedömning av önskvärd stadsutveckling.

Jag vill även ge en röst till det ofödda barnet, flyktingen som är på väg hit samt djuren och växterna som utgör det ekosystem som vi människor är en del av. Jag tycker inte det handlar om att vara maktfullkomlig. Jag tycker det är att ta ansvar för helheten.

Jag skulle önska att fler höjde blicken och försökte ta in fler perspektiv. All stadsplanering handlar om att väga olika intressen mot varandra. Inte minst att väga egenintressen mot allmänna intressen.

Magnus Edström (MP)

kommunalråd i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons