Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mälarenergi: Miljövänligare att energiutvinna än att deponera

För drygt 50 år sedan fattades ett djärvt men avgörande beslut för Västerås värmeförsörjning och stadens utveckling.

Annons

Beslutet innebar att man med kraft valde att bygga ut fjärrvärmen i hela staden. Västerås var inte först men väl den kommun som snabbast insåg vinsten av att bygga ut fjärrvärmenätet.

I dag tillgodoser Kraftvärmeverket närmare 97 procent av tätortens värmebehov samt delar av behovet i Hallstahammars kommun. Här produceras såväl värme som el. När beslutet fattades på 1950- och 1960-talet var det ifrågasatt, men knappt någon ifrågasätter i dag besluten eftersom alternativet troligen hade varit oljeeldade pannor i de flesta villorna, vilka med tiden successivt hade ersatts av direktverkande eluppvärmning. Detta har bidragit till att Västerås i dag har ett av Sveriges mest utbyggda fjärrvärmenät, med ett av Sveriges lägsta priser, runt 30 procent lägre än medelpriset i Sverige.

I takt med tiden har Kraftvärmeverkets produktion anpassats för att uppfylla såväl kraven på effektiv produktion som till rådande energipolitik. Från konverteringen bort från olja på 1980-talet, avancerad miljörening på 1990-talet och storskalig introduktion av biobränslen på 2000-talet. Återigen står nu Mälarenergi inför ett nytt stort beslut som kommer att påverka Västerås, kunderna och företaget under lång tid framöver. Det handlar om introduktionen av avfall som bränsle för el- och värmeproduktion.

Med introduktionen av avfall som bränsle ersätts det kvarvarande fossila kolet i produktionen. Detta innebär att fjärrvärmen i framtiden i huvudsak kommer att baseras på biobränsle och avfall. Det är en mix som vi menar ger den lägsta miljöpåverkan utifrån att fjärrvärmen också framöver ska kunna vara konkurrenskraftig, såväl miljömässigt som ekonomiskt.

Det är självklart att Mälarenergi även i framtiden ska använda biobränslen på samma sätt som i dag. Men vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på biobränslen framöver, en naturlig konsekvens när samhället i allt större utsträckning ställer om till förnybara bränslen.

Denna konkurrens kommer såväl från övriga Europa, där efterfrågan för export från Sverige nu ökar, som från konkurrensen från nya aktörer, framförallt producenter av drivmedel för transportindustrin som till exempel biogas, bioetanol och biodiesel. Genom att komplettera biobränslet med avfallsbränsle, och inte enbart satsa på biobränsle, undviker Mälarenergi att bli beroende av ett enda bränsleslag. Därför ser styrelsen det som naturligt att komplettera användandet av biobränslen med avfallsbränsle.

Vi ser det som en stor resurs att utvinna energi ur, även efter det att alla ansträngningar är gjorda för att sortera och materialåtervinna avfallet. Ett miljövänligare alternativ att hantera avfall än att bara deponera det.

Kraftvärmeverket har allt sedan starten bidragit till teknikutvecklingen inom fjärrvärmen i Sverige. Genom att vara progressiva har vi i dag ett av Nordeuropas största och mest välskötta kraftvärmeverk, som levererar värme till mycket konkurrenskraftiga priser.

Alla industriinvesteringar i den här storleken innebär teknikutveckling och anpassningar. Detta gäller både för förgasning och förbränning av avfall. Därför kommer det att ställas höga krav på de upphandlade leverantörerna innan ett bygge tar fart.

Efter att ha utrett olika alternativ valde en enig styrelse att satsa på förgasningsalternativet före förbränning, som teknisk plattform. På så sätt kan investeringarna hållas tillbaka med cirka 700 miljoner kronor samtidigt som utnyttjandet av befintlig anläggning kan förlängas. Styrelsen och företagets samlade bedömning är att detta är det bästa alternativet ur ett såväl miljömässigt som ett ekonomist perspektiv, för såväl Mälarenergi, Västerås stad som Mälarenergis kunder.

Christer Malm (FP)

ordförande

Sture Torseng (KD)

förste vice ordförande

Kent Ryberg (S)

andre vice ordförande

Mälarenergi AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons