Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mälarenergi skärper kraven

Annons

I ett debattinlägg den 28 juni misstänkliggör Lennart Gladh både Mälarenergi och myndigheterna i Estland när det gäller Mälarenergis inköp av biobränslen från Estland. Lennart Gladh kryddar även sitt resonemang med vad som sker inom skogsbruket i Ryssland, ett land som Mälarenergi knappt ens har affärsförbindelser med.

Med anledning av Lennart Gladhs inlägg ska jag försöka förtydliga och rätta till en del missuppfattningar som verkar ha uppstått.

Mälarenergi är ett komunalt bolag med uppdrag att bland annat tillhandahålla miljövänlig energi till låga priser. Bolaget har - och ska ha - en tydlig miljöprofil för verksamheten. Det var ju även därför som vi investerade 525 miljoner kronor i den nya biobränslepannan för några år sedan. Det är också därför som Mälarenergi är miljöcertifierat enligt normen ISO 14001.

Precis som de flesta andra företag är Mälarenergi mån om bolagets goda rykte. Självfallet är vi inte intresserade av att bidra till oegentligheter. Tvärtom ska de lagar och regler som gäller i Sverige och i de länder som Mälarenergi har affärsförbindelser med följas och efterlevas.

Lennart Gladh gör ett nummer av att Mälarenergi felaktigt kallat Estonian Ministry of the Environment för Estlands naturvårdsverk. Vi beklagar den felaktiga översättningen, men det handlar alltså om Estlands högsta miljöorgan, Estlands miljödepartement.

Det var också från miljödepartementet som senior officer Rauno Reinberg skrev till oss den 16 april och redovisade Estlands skogspolicy och statistik. Estlands policy är att skogsbruket skall bedrivas långsiktigt och uthålligt samt att de jobbar hårt vid olika departement och myndigheter för att följa upp att lagarna efterlevs.

Senior officer Rauno Reinberg skriver även att det tack vare de kraftfulla insatser som vidtagits numera bara är cirka 1,2 procent (år 2003) av den totala avverkningen i Estland som är illegal och att andelen fortsätter att sjunka. Nivån är därmed densamma som i Sverige.

Lennart Gladh har en negativ bild av Estland. Jag delar inte hans uppfattning därvidlag. Som nybliven medlem av EU har de under lång tid förberett sig på att kunna leva upp till de krav och normer som gäller i övriga Europa.

Mälarenergi har bedömt Estlands myndigheter som trovärdiga och vi litar på dem. Det är svårt för oss att förbise de försäkringar vi fått från miljödepartementet i Estland om att det virke vi köper från Estland med största sannolikhet är avverkat enligt gällande skogsavverkningsnormer.

Vi kommer därför att ytterligare skärpa samt öka tydligheten i våra krav vid upphandling av biobränsle. Och vi kommer även fortsättningsvis att anstränga oss till det yttersta för att sköta vårt uppdrag på bästa sätt.

KENT RYBERG

Detta och andra officiella försäkringar hindrar oss dock inte från att ta till oss av WWF:s kritik och av den problembild som WWF påvisar i rapporten Ett skepp kommer lastat - ekologiska fotavtryck av Sveriges virkesimport från Öst.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons