Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mälarenergi: Vi tar gärna emot förslag på alternativ till Skutterön

Annons

Torbjörn Hegedüs och Thomas Pettersson, Västmanlands ornitologiska förening,

uttrycker sin rädsla för att vindkraft på Skutterön kommer påverka beståndet av havsörnar negativt.

Att intresset för vindkraft ökat är

något som vi dagligen märker av på Mälarenergi. Våra kunder vill få tillgång till miljövänligare alternativ när de köper el och här är vindkraft ett av flera alternativt som lyfts fram. Vi ser det därför som vår uppgift att, som ett alternativ, undersöka möjligheten till vindkraftsalternativ i vårt närområde. Det ligger helt i linje med vad regeringen anser, nämligen undersöka förutsättningen för lokala alternativ.

Regeringen menar även att det

kommunala planeringsarbetet är viktigt

vid utbyggnaden av vindkraft. Och man

poäng-terar behovet av att lyfta fram

platser med goda vindlägen och dessutom hantera konflikter mellan olika intressen. En planering som bör ge tydliga förutsättningar för dem som vill investera i vindkraft.

Mälarenergi har en lång tradition av

engagemang i utvecklingsfrågor. Vi var

tidigt ute med att introducera fjärrvärmen med dess fördelar, dessutom har vi Sveriges första fjärrkyleanläggning. Stadsnätets tanke kring det öppna nätet är idag helt accepterat och exporteras långt utanför landets gränser.

När Skutterön förvärvades, i slutet av 1960-talet, var tanken på små lokala kärnvärmeverk en framåtskridande men ändå realistisk tanke i dåtidens Sverige. Idag känns idén inte alls aktuell. Att istället

använda marken till vindkraft ligger mer

i linje med vår strävan efter att minska vårt beroende av fossila bränslen, till förmån för en mer miljövänlig produktion.

Anser myndigheterna, som har till uppgift att väga olika intressen mot varandra, att Skutterön inte är lämplig för en vindkraftssatsning fortsätter vi arbetet med att finna andra passande lösningar. Mälarenergi vill inte helt släppa tankarna på vindkraft i vårt närområde. Redan idag utreder vi möjlig-

heterna för detta men vi undersöker även vindkraftsetableringar på andra orter. Dessutom hoppas vi få miljötillstånd för den

planerade förgasningsanläggningen vid Kraftvärmeveket. Vi vill vara med och dra vårt strå till stacken för en miljövänligare

region.

Det är därför glädjande att Hegedüs och Pettersson nämner att det finns bra alternativa platser i vår närhet. I en fortsatt

dialog med Västmanlands ornitologiska förening kommer vi tacksamt att ta emot tips på var dessa lokala platser finns. För

i grund och botten är vi helt eniga om att vindkraft som energikälla är bra. Nu gäller det bara att vi alla tillsammans tar ansvar för att hitta lämpliga platser för vindkraft

i vårt närområde. Det är så lätt att låta

någon annan någon annanstans ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Mats Lindberg

chef Affärsområde kraft

Mälarenergi AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons