Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Människohandel - en modern form av slaveri

Annons

I dag är det FN:s dag för avskaffandet av slaveriet. Slaveriet är inte avskaffat som många tror, det har bara bytt form. Allt fler människor bortförs eller rekryteras, transporteras, köps och säljs för att bli sexuellt utnyttjande, exploaterade som svart arbetskraft eller hamna i händerna på organhandlare.

FN uppskattar att mellan 1 och 4 miljoner människor runt om i världen utsätts för människohandel varje år. Europol, EU:s polisstyrka, uppskattar att en halv miljon människor årligen fraktas in till EU-länderna för att säljas. De flesta är kvinnor och flickor. Rikspolisstyrelsen räknar med att omkring 400-600 människor utsätts för någon form av männi-skohandel varje år i vårt land.

Människohandeln är ett symptom på hur vår jord ser ut. Sociala, ekonomiska och politiska orättvisor och brist på respekt för barns och kvinnors rättigheter skapar förutsättningar för utnyttjande. Samtidigt får vi inte glömma bort att det är efterfrågan som gör att människohandel existerar.

Sveriges engagemang för att bekämpa människohandel kommer nu att öka. Internationellt arbetar vi tillsammans med FN och EU. Den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE har antagit en handlingsplan mot människohandel. Sverige har aktivt verkat för planens tillkomst och tillsammans med USA drivit fram beslutet om inrättandet av en särskild representant för att bekämpa människohandel. I Europarådet arbetar Sverige just nu med en europeisk konvention mot människohandel. Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster som trädde i kraft 1999 har rönt stor internationell uppmärksamhet och är ett viktigt verktyg för att motverka människohandel för sexuella ändamål och för att skydda kvinnor och barn som riskerar att bli indragna i prostitution. Regeringen börjar nu sitt arbete med en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn. Handlingsplanen ska presenteras nästa år.

För att ytterligare stärka denna kamp har Sverige antagit en strategi mot människohandel inom ramen för biståndet. Strategin inriktar sig främst på handel med kvinnor och barn och fokuserar på de vanligaste och värsta formerna av exploatering så som sexuellt utnyttjande, arbetskraftexploatering och skadligt barnarbete. Tyngdpunkten ska ligga på långsiktiga och förebyggande åtgärder.

Det betyder stöd till samhällsutveckling i de länder som offren kommer ifrån, så att människor har fler alternativ och är mindre sårbara för människohandlare. Det handlar om ekonomisk tillväxt och jobb men även om attityder och jämställdhet. Vi måste tidigt förändra attityder hos både flickor och pojkar, bland annat genom utbildning.

Inom FN-organet Unesco finns programmet "Utbildning för alla" som Sverige stöder. Dess mål är att alla barn ska ha tillgång till gratis grundskola av hög kvalitet år 2015. Sverige samarbetar också med de baltiska länderna för att främja "Utbildning för alla" i vårt närområde.

Människohandel är ett hänsynslöst och vidrigt utnyttjande av människor, ett allvarligt brott och en grov kränkning av männi-skans värdighet. Därför kommer vi med alla medel bekämpa denna moderna form av slaveri.

Carin Jämtin

Ingegerd Wärnersson

Joe Frans

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons