Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Maria Werme: Bekämpa sjuka eller bekämpa sjukdomar?

Stödet för dem som drabbas av nya sjuk­försäkringsregler ökar runt om i landet. En namninsamling mot försämringarna närmar sig 70 000 underskrifter (www.namnlista.se/234). Manifestationer hölls på flera orter den 25 april.

Annons

Det är oetiskt av regeringen att förvärra för sjukförsäkrade som redan fått betala dyrt för bristerna i arbetsmiljön, för långa sjukvårdsköer, för bristande eller obefintlig rehabilitering och för rättsosäkerheten inom myndigheterna. Alltfler får avslag på sjukpenning trots sjukintyg från läkare.

Rättssäkerheten i försäkringskassan är för många obefintlig. Viktiga dokument och till och med hela personakter kan komma bort. Det är mycket svårt att få tag på handläggare. Rätten till information och hjälp fungerar inte längre utan endast telefonsvar på frågor gäller. Argument vid omprövning eller överklagan bemöts inte. Orimliga väntetider är vanligt. Den nyinrättade ”Inspektionen för socialförsäkringen” kommer inte som förespeglats att primärt tillgodose de försäkrades rättssäkerhet. ”Lex Försäkringskassan” bör gälla för kompensation för brister i hantering som lett till hälsomässiga och/eller ekonomiska skador.

I försäkringskassans undersökning av långtidssjuka 2005 ansåg majoriteten att de skulle kunna börja arbeta åtminstone deltid om vissa åtgärder vidtogs. I stället för att ta vara på de förslag på åtgärder som de långtidssjukskrivna själva hade, har därefter miljardbelopp slösats på nya utredningar utan att behövda rehabiliteringsinsatser kommit till stånd.

Regeringens aktuella ”miljardsatsning” på rehabilitering genom omflyttning av pengar har lett till försämringar. Den så kallade ”rehabiliteringskedjan” har i praktiken enbart inneburit en tidsbegränsningskedja för sjukskrivning. Rehabiliteringsmiljarden som skulle föras över från försäkringskassan till landstingen har medfört att försäkringskassan trots avtal stoppat köp av rehabilitering, vilket i sin tur lett till att väl fungerande rehabiliteringsanläggningar tvingats till konkurs.

Kompetens för utlovad rehabilitering saknas inom landstingen som övertagit ansvaret. Ska återigen rehabiliteringspengar gå enbart till utbildning av personal i stället för till rehabilitering?

Det finns ingen tillsyn över att arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar efterlevs. Arbetsgivaren kan rutinmässigt skriva att det inte går att anpassa arbetet, att det inte finns några andra lämpliga arbeten för den sjukförsäkrade.

Förra regeringens felaktiga påstående om ”omfattande” fusk upprepas av nuvarande regering. Trots FUT-delegationens (utredning 2007 om felaktiga utbetalningar) redovisning om misstänkt fusk på 2 procent uppgav socialförsäkringsministern senast i riksdagens VAB (Vård av barn)-debatt felaktigt ”20 procent”. Det nämns sällan att det i samma utredning gjordes en uppskattning av felaktiga utbetalningar som innebär att för lite ersättning betalats ut. För sjuk- och aktivitetsersättning beräknades att 366 miljoner kronor per år inte betalas ut till personer som har rätt till ersättning.

Sjukförsäkringen kan bli en viktig fråga i valrörelsen. Ingen vet hur länge man har förmånen att få vara frisk. Det är inte heller bara den som direkt drabbas som berörs. Den etik och människosyn som ska genomsyra beslut behöver debatteras. Alliansens ord om att vi som har det bra måste ställa upp för dem som har det svårt får inte bara vara tomma ord.

Ansvariga politiker får inte strunta i verkligheten och konsekvenserna av de beslut man fattar!

Maria Werme

Nätverket SLUSSA

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons