Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med Hamas vid makten är fredsprocessen avslutad

Annons

Israels medborgare har just valt ett nytt ledarskap, som är villigt att avsluta ockupationen, avveckla bosättningar och erkänna en palestinsk stat. Det är ödets tragiska ironi att palestinierna i det läget företräds av en terrororganisation som deklarerar att ingen fred med Israel är möjlig och att Hamas slutmål är en islamistisk stat på Israels ruiner.

Trots att detta budskap uttalas öppet både på arabiska och engelska höjs redan röster som vill påskina att detta bara är retorik och att Hamas, liksom tidigare PLO, kommer att moderera sitt politiska program.

Det finns dock en avgörande skillnad mellan Hamas och PLO. Arafats rörelse, och dess program, kunde till en viss del reformeras därför att den i grunden var politisk, nationell och sekulär. Den kunde - genom påtryckningar från omvärlden och efter interna strider mellan egna extremister och pragmatiker - ompröva sin strategi och omdefiniera sitt (i alla fall kortsiktiga) mål. Fredsprocessen blev möjlig när Arafat övergav (i alla fall i ord) det uttalade målet att utplåna staten Israel, offentligt erkände dess existens och därmed öppnade vägen för direkta förhandlingar mellan parterna.

Det islamistiska Hamas i sin tur bygger hela sin ideologi på ett i islam grundat motstånd mot judisk suveränitet. Hamasrörelsens program, som innehåller hänvisningar till diverse anti-semitiska konspirationsteorier (paragraf 22), har karaktären av en teologisk vägvisare:

"Rörelsens program är islam" (paragraf 1); "Allah är dess mål, Profeten är dess föredöme och Koranen dess grundlag" (paragraf 5); "Hamas strävar efter att förverkliga Allahs löfte, oavsett hur lång tid det kommer att ta. Profeten har sagt: Domedagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judar (och dödar dem), förrän en jude gömmer sig bakom stenar och träd, som kommer att säga: O muslimer, där finns en jude som gömmer sig, kom och döda honom'" (paragraf 7); "Initiativ och så kallade fredslösningar och internationella konferenser står i motsatsförhållande till Hamasrörelsens principer. Övergivandet av varje del av Palestina är en skymf mot religionen" (paragraf 13). Att kompromissa eller helt överge sitt mer teologiska än politiska program vore för Hamas att förkasta sin heliga tro.

Med Hamas vid makten är fredsprocessen definitivt avslutad. Att Hamas i regeringsställning ansvarar för bland annat skolväsendet innebär att organisationens oförsonliga budskap om jihad mot Israel i ännu högre grad än tidigare kommer att indoktrinera nästa palestinska generation.

Utsikterna för en fredlig uppgörelse under överskådlig framtid är därför synnerligen små. Utifrån den nya realitet som Hamas vid makten innebär - ingen fred, ett ständigt existentiellt hot - måste Israels politik gentemot palestinierna bygga på egenintresse.

Israel bör ensidigt, utan avtal, lämna merparten av Västbanken och bosättningarna - därför att det ligger i Israels demokratiska, demografiska och inte minst moraliska intresse. Det betyder att också andra unilaterala beslut ersätter förhandlingar (vad skall man förhandla med Hamas om? En tidtabell för Israels avveckling?). Det gäller även gränserna. Hamas problem med Israel är inte dess gränser utan dess existens - därför skall Israel ensidigt bestämma landets gränsdragning. Här skall landets och medborgarnas säkerhet vara vägledande för varje beslut - det gäller även den så kallade muren.

Samtidigt måste Israel visa beredskap att kompromissa i den mest komplicerade frågan - Jerusalem, som båda folken ställer berättigade krav på.

"För alla som fortfarande tror på fred och försoning är en unilateral israelisk reträtt" - och andra ensidiga beslut - "ett sorgligt andrahandsval, eller rentav en desperat sista utväg", skriver författaren och fredsaktivisten Amos Oz - men denna taktik utifrån en styrkeposition gentemot en motståndare som har Israels förgörande som sitt strategiska mål är den mest realistiska.

Jackie Jakubowski

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons