Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer att göra kring äldre och läkemedel

Annons

I VLT den 27 september diskuterar företrädare från den samlade oppositionen i Landstinget Västmanland (Torsten Källberg (fp), Elisabeth Unell (m), Elisabet Fridén (kd), Inger Elison (c) och Thomas Wihman (mp)) den viktiga frågan om äldre och läkemedel. Som ordförande i Centrala Läkemedelskommittén i Västmanland välkomnar jag i allra högsta grad debattinlägget.

Jag är helt enig med Källberg och kollegor att läkemedel inte ska ses som en fristående behandlingsmöjlighet utan vägas mot andra alternativ. Fram för en helhetssyn av patientens individuella behov och önskemål. Mitt intryck från lång klinisk verksamhet är att detta finns generellt i dag bland läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare i vården.

Läkemedel intar dock en särställning när det gäller vetenskapligt bevisad nytta förutsatt att de används på rätt sätt och under riktiga förutsättningar. Prioriteringen mellan olika alternativ för behandling måste bland annat grunda sig på evidensbaserad kunskap och där är fortfarande förutsättningarna väldigt olika mellan läkemedel och andra terapiformer.

Problemen när det gäller läkemedel och äldre kan sannolikt mer förklaras av faktorer som kontinuiteten i vården, många aktörer kring patientens läkemedelsbehandling samt skilda huvudmannaskap i vården kring våra äldre än attityder till läkemedel bland de verksamma inom vården.

Revisionsrapporten från 2004 "Läkemedelsanvändning bland äldre patienter på särskilt boende" byggde på en genomgång av så kallade dosexpedierade läkemedel - Apodos - och gjordes delvis i samverkan med dåvarande läkemedelskommittén i Västmanland. Huvudsyftet var att undersöka om "läkemedelsförskrivningen till äldre är ändamålsenlig".

Rapporten konstaterade att läkemedelsförskrivning inom Apodos-systemet var hög och inte minst när det gällde lugnande preparat, sömnmedel, och medel mot depression. Detta är allvarligt nog. Men huvudfrågan om ändamålsenlighet kunde inte besvaras i rapporten. Detta förutsätter en betydligt mer detaljerad och individuell medicinsk granskning av bland annat journaler än vad som gjorts i rapporten - till exempel bakomliggande indikation till behandlingen, vilka överväganden om alternativ behandling har gjorts, vilken uppföljning av terapisvar, biverkningar och risker har genomförts och vilka övervägande har gjorts till fortsättning eller avslutande av behandling.

I februari 2004 startade därför ett projekt i samverkan mellan Läkemedelskommittén och Centrum för klinisk medicinsk revision av förskrivningen av Apodos. Projektet gick dock inte att genomföra då åtkomst av individdata inte var möjlig av legala skäl (patientuppgifts-lagen) eftersom Apoteket AB är ägare av registret. Läkemedelskommittén genomför under hösten 2005 en uppföljning av förskrivningen av "riskläkemedel" till äldre.

Information och utbildning om läkemedel i samverkan med apotekare, bland. annat om äldres läkemedelsbehandling, ges regelbundet i kommitténs tidskrift Bulletinen samt vid personliga besök på vårdcentraler. Den 7 oktober hålls ett seminarium "Läkemedel och äldre" riktat mot läkare och sjuksköterskor från både landstinget och kommunen.

Läkemedelskommittén har samverkansgrupper (familjeläkare, farmaceut och medicinsk ansvarig sjuksköterska från kommunen) vilka arbetar med rutiner kring läkemedelsfrågor vid äldreboenden. I regional samverkan (den så kallade 7-klövern) deltar vi i planering och genom-förande av gemensamma utbildningsaktiviteter - bland annat äldre och läkemedel.

En elektronisk läkemedelslista kopplat till Apotekets läkemedelsförteckning för alla receptuttag per individ, skulle kunna göra det lättare att få en samlad översikt över patientens samlade läkemedel. Detta arbete pågår nationellt, med deltagande från vår Läkemedelskommitté, men lär dröja några år innan det är fullt tillämpbart.

Det finns naturligtvis mycket mer att göra kring läkemedel och äldre och därför ser vi ur kommitténs synpunkt det mycket värdefullt att dessa frågor vidgas till allmän debatt som förhoppningsvis blir både bra och leder till konstruktiva lösningar.

Lars Lööf

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons