Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Michael Gajditza: Grundlagen åsidosatt

Annons

På grund av en ny lag kan intagna på kriminalvårdsanstalter nu förbjudas att läsa vad de vill. Det är väl bra om man nu på fullt allvar tror att det är tidskrifter, porrtidningar och böcker om det ena och det andra som är roten till kriminalitet. Det sägs vidare att detta är för att "inte äventyra säkerheten

i anstalt..."

Det vore i och för sig intressant att höra på vilket sätt till exempel en FIB aktuellt kan äventyra en anstalts säkerhet? Dock har frågan en principiellt mycket större och viktigare innebörd.

Varje inskränkning av våra grundläggande fri- och rättigheter måste tas på djupaste allvar eftersom den ackumulerade effekten är större än summan av de olika förslag och lagar som lagts och stiftats under senare år.

Sakta men säkert förändras därigenom förutsättningarna och villkoren för allas våra liv och vi går mot ett tystare, mer stängt och kontrollerat samhälle. Det här förslaget ger mig riktiga rysningar och jag kommer att tänka på anordnade bokbål av icke önskvärd litteratur på 1930-talet.

Lagen är förkastlig, inte enbart för att den med till visshet gränsande sannolikhet är grundlagsstridig, utan också för att den strider mot principen om att man tydligt ska kunna se vad lagstiftaren avsett med lagen och vad man vill uppnå med den.

Det är en lag som ger godtycket fritt spelrum och lagen kommer att tolkas och användas med stor variation på olika anstalter runt om i landet.

Det som är godkänd litteratur på anstalten A kommer att vara förbjuden litteratur på anstalten B. Det blir i praktiken så att den kriminalvårdsinspektör som är chef på respektive kriminalvårdsanstalt nu även ikläds rollen av censor och blir den som avgör hur långt kränkningen av grundlagen kommer att gå.

Ett svindlande perspektiv är att statliga chefer på relativt låg nivå ska bli den grupp som avgör hur mycket den grundlagsfästa informationsfriheten begränsas.

Alternativet är att kriminalvården centralt producerar listor på vilken litteratur som är tillåten och vilken som är otillåten.

Dessa listor skall det i sådana fall bli mycket intressant att ta del av om de nu inte hemligstämplas.

I förlängningen riskerar en förändrad grundinställning till vikten av värnandet av våra grundlagar att sprida sig till andra områden. En grupp som naturligtvis på goda grunder måste skyddas från att ta del av sådant som kan påverka dem i negativ riktning är självfallet barn och ungdomar.

Implementera tankarna ur den nu stiftade lagen på ett scenario där samma tänkande tillåts begränsa vad andra grupper får och inte får läsa så börjar framtiden se riktigt svart och dyster ut för det vi en gång kallade demokrati. Det otäcka är också att tendensen och riktningen är så tydlig.

Vi ser den till exempel i alla de inskränkningar som i säkerhetens namn måste göras för att försvara oss i, som det heter, "den globala kampen mot terrorism". Buggning,

avlyssning, kontroll av e-post och så vidare.

Om jag inte missminner mig så redovisade en av våra tidningar totalt ett trettiotal integritetskränkande och med minskad frihet förknippade lagar och lagförslag som lades fram under Thomas Bodströms tid som justitieminister. Uppenbarligen har alliansen för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen vilket gör att all retorik från deras sida om värdet och vikten av individens frihet faller platt till marken.

Vaknar vi inte snart kommer vi förvånat, en dag inom en inte alltför avlägsen framtid, att vakna i ett samhälle som inte alls ser ut som det demokratiska samhälle vi en gång haft!

Michael Gajditza

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons