Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Migration en framtidsfråga i Västmanland

Annons
Gör avtryck. 15 procent av alla våra beslut rör asylärenden, skriver Dan Eliasson. foto: scanpix

Migrationsverket är i år på Sverigeturné. Öppenhet och insyn i en verksamhet som ofta står i fokus för den allmänna debatten ser vi som en självklarhet. Den 26 oktober finns vi på plats på Stadsbiblioteket i Västerås för att berätta om vårt uppdrag och migrationen till Sverige. Vi vill lyfta fram arbetskrafts- och anhöriginvandring, som ofta kommer i skymundan för asylfrågorna.

Migrationen är en global framtidsfråga och antalet migranter som rör sig mellan länder har fördubblats de senaste 25 åren. Avstånden i världen har krympt. Migrationsverket har, tillsammans med andra aktörer i samhället, en viktig roll att spela för att hantera den utvecklingen på bästa sätt.

Vårt uppdrag handlar inte bara om att ge människor skydd undan förföljelse och krig. De flesta kommer till Sverige av andra skäl; för att forska, studera eller arbeta.

Till Västmanland har det till exempel i år hittills kommit 173 personer från länder utanför EU för att arbeta i länet. Bland annat är det tekniker, ingenjörer, montörer, dataspecialister och restaurangpersonal som kommit till Västmanland för att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i arbetslivet. Andra vill förenas med sin familj eller bo med en nyfunnen kärlek. Ärenden som gäller besök eller bosättning i Sverige svarar för 85 procent av alla våra beslut och endast cirka 15 procent rör asylärenden.

Migrationsverket i Västerås arbetar med prövning av ansökningar från personer som vill komma hit av olika skäl; anhöriga, arbetstagare, EU-medborgare, egna företagare eller personer på turistbesök. Omkring 250 asylsökande bor i eget boende hos släkt eller vänner i Västerås.

Migrationsverket ska se till att det regelverk som regering och riksdag har beslutat om efterlevs och att de som uppfyller villkoren för att bo eller vistas i Sverige snabbt och enkelt får sina beslut. Vi ser migrationen som en positiv kraft som det gäller att dra nytta av i en allt mer globaliserad värld. Som myndighet kan vi bidra genom att stå för en effektiv och god hantering av ansökningar från människor som vill komma till Sverige.

En klar majoritet, 72 procent, av dem som vänder sig till oss är nöjda eller mycket nöjda med den service de får. Det framgår av vår senaste kundundersökning. Vi är glada över att få ett så gott betyg, men vill nå ännu längre i vår strävan att ge god service och underlätta rörligheten.

I år ökar vi myndighetens förmåga att möta de sökandes behov. Det är nu möjligt att söka svenskt medborgarskap elektroniskt via Migrationsverkets nya webbplats. Snart går det också att söka visum och tillstånd för arbete och studier elektroniskt. Verket har också inrättat en ny kundtjänst för att förbättra informationen till de sökande.

Att handläggningen är snabb och korrekt är ett grundläggande krav. Införandet av ett nytt arbetssätt i asylprocessen har en viktig roll i vårt utvecklingsarbete. Målet är att ytterligare stärka rättssäkerheten och väsentligt korta väntetiderna för asylsökande. För två år sedan fick en asylsökande vänta drygt nio månader på besked från Migrationsverket.

I dag tar det i snitt fyra och en halv månad från ansökan till beslut från verket. När det nya arbetssättet är infört i slutet av året räknar vi med att det ska ta högst tre månader.

Under vår turné berättar vi om några av alla de människor som förverkligat sina drömmar och livsmål genom migration till Sverige. Genom att visa vad vi gör hoppas vi bidra till en saklig diskussion om vår verksamhet och om hur Sverige kan ta tillvara migrationens positiva kraft.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons