Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mikael Damsgaard (M): Lärarförbundets skolranking är missvisande

Lärarförbundet utser varje år vad de menar är Sveriges bästa skolkommun.

Annons

Utnämningen grundar sig på en rangordning mellan landets kommuner enligt 14 kriterier. Kriterierna utgör en blandning av vilka resultat skolan uppnår, resurstilldelning samt olika fackliga krav som löner, kommunen som avtalspart etcetera. 

När de olika kriterierna vägts samman blev Västerås placering plats 246 av landets 290 kommuner. Det innebär att Västerås fortsätter att ligga inom det spann, plats 210–265, där vi har legat de år som undersökningen har genomförts. 

Vi inom Västeråsalliansen är inte nöjda med kvaliteten i skolan. Lärarförbundets ranking är dock missvisande om vi vill jämföra skolans kvalitet och resultat i förhållande till andra kommuner. 

När vi väger samman Västerås placering i de sju kriterier som kan ange skolans resultat och kvalitet ger det ett medelvärde på 170. Tittar vi på resultaten i grundskolan placerade vi oss på plats 139 vad gäller genomsnittliga meritvärden och plats 185 vad gäller andelen elever som har godkänt i alla ämnennär de lämnar grundskolan. Det innebär att Västerås resultatmässigt hör till ett mellanskikt av landets kommuner. 

Undersökningen baseras dessutom enbart på elever i kommunal grundskola. Det innebär att två av grundskolorna med de högsta betygsresultaten i Västerås inte är medräknade. 

Från ett femårsperspektiv har vi sett förbättrade studieresultat i Västerås inom främst grundskolan. Det är resultatet av olika medvetna satsningar men också ett hårt och målinriktat arbete hos många som arbetar inom Västerås skolor. Det är dock mycket som behöver göras innan vi är nöjda. 

Vi arbetar till exempel långsiktigt med läsa–skriva–räkna-garantin i årskurs 3,

vilken innebär att kraftfulla insatser görs för att alla elever ska få med sig grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska och matematik tidigt i skolan. 

Vi stödjer med lärarfortbildning genom att grundskolenämnden betalar för lärares deltagare i lärarlyftet. Inom ramen för IDA-projektet fortsätter grundskolenämnden att särskilt stödja skolenheter inom stadens mer segregerade områden och enheter som tillfälligt behöver extra insatser. 

Vi ser dock att det behövs mer radikala grepp för att höja resultaten. 

Grundskolenämnden har därför i samband med det pågående skolomställningsarbetet beslutat att utreda möjligheten att ställa om tre 7-9- skolor i syfte att nyskapa moderna profilskolor. Två av dessa är skolor som under lång tid har haft svaga studieresultat och där nämndens bedömning är att de har svaga förutsättningar att snabbt nå goda resultat. Utredningen presenteras för grundskolenämnden i dag, den 8 oktober, och nämnden planerar att fatta beslut i slutet av månaden.

Genom långsiktiga satsningar på grundskolans tidigare år, lärarfortbildning och kraftfull utveckling av skolor med svaga resultat vill vi förbättra skolan i Västerås. 

Mikael Damsgaard

kommunalråd, ordförande i grundskolenämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons