Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mikael Nilsson: Skolflyg en seriös verksamhet

Annons

Närboendeföreningen har i en nyhetsartikel i VLT i somras vädrat en del åsikter om skolflyget som Västerås Flygplats härmed vill bemöta.

Skolflygning är en mycket seriös och övervakad verksamhet, vilket beskrivs i följande text.

Ungdomarnas ringa ålder:

Sedan 1940-talet har i Sverige unga människor i icke myndig ålder flygutbildats, militärt och civilt. Detta är alltså inget nytt fenomen. Ungdomar har i den åldern särskilt lätt att tillgodogöra sig flygutbildning och är väldigt formbara för en framtid som piloter.

Samtliga elever är psykologiskt testade för att inte sticka ut i någon riktning och för att i förväg säkerställa deras förmåga att kunna hantera oförutsedda situationer. Fastän de varken får köpa folköl eller köra bil är de utan tvekan mer lämpade att hantera oförutsedda situationer än genomsnittet för de övriga ungdomar i Sverige som godkänns för körkortsinnehav.

Övervakning från flygledartornet:

Eleven får inte släppas till första ensamflygning förrän han eller hon genomgått fastställd utbildningsplan. Eleven skall också inför ansvarig flyglärare under en längre tidsperiod ha uppvisat en sådan kunskaps- och mognadsnivå i sin flygning som krävs för att ensamflygning ska kunna ske utan att man tummar på flygsäkerheten.

Ansvarig flyglärare finns alltid på flyg-platsen och övervakar alltid elevernas ensamflygning. Flygledarna i tornet har alltså ingen del i utbildningsansvaret vid ensamflygning utan endast normala flygledaruppgifter (separation till annan trafik, uppföljning med mera). Ensamflygning utanför tornets öppethållningstider är en del av utbildningen och betraktas som ett normalförfarande som alltid sker under ansvar av en närvarande flyglärare.

Körning på marken:

I utbildningsplanen till pilot existerar ingen övning där man enbart kör omkring på marken. Inför varje flygning sker en så kallad motoruppkörning då flygplanet ställs upp på plats som anvisas av tornet, i regel taxibanan, beroende på vilken banriktning som används. Här sker sedan funktionskontroll av för flygningen särskilt viktiga funktioner. I ett skolflygplan förväntas eleven kunna uppvisa att han eller hon klarar att utföra alla kontroller och checklistor på egen hand, vilket då naturligt tar något längre tid än för en erfaren pilot.

Planerad bebyggelse:

Om man ser till trafikvarvet så berörs nästa etapp i Gäddeholm. Den exakta avgränsningen är inte avgjord, men kan komma att se lite annorlunda ut än i nuvarande etapp två i översiktsplanen.

Beträffande Irsta så har den diskuterade utbyggnaden väster om Tyrgatan och under flygvarvet utgått. Planprogrammet är återremitterat och i det beslutet fanns ett önskemål om att området skulle utgå som eventuellt framtida bebyggelseområde.

För området söder om Stockholmsvägen bedömer Västerås Stad att det inte berörs av flyget. Trafikvarvet tangerar skogskanten vid Kisslinge backe, och bebyggelseområdet ligger öster därom. Ett framtida bebyggelseområde öster om Tyrgatan ligger "på gränsen". Ser man till maxkurvorna 70 decibel (A) vintertid (i WSP:s utredning som vi beställde) gäller att samma områden blir berörda, möjligen något tydligare för det lilla området öster om Tyrgatan.

Delar av det område vid Gäddeholm som ska bli kulturreservat och som är ett viktigt rekreationsområde för alla västeråsare (Trådarängarna) ligger också under flyg-varvet.

Mikael Nilsson

vd för Västerås Flygplats AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons