Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mikael Palmqvist (C): Kultur är en välfärdsfråga

Annons

Kulturlivet i Västerås omfattar en mångfald av kulturyttringar vi kan vara stolta över. Kultur är i mycket hög grad en välfärdsfråga. Kulturen har dessutom ett högt egenvärde. Tillgängligheten för alla kommunens invånare, när det gäller att utöva eller konsumera kultur, bör vara stor. Kultur mår vi människor bevisligen bra av. Kultur är hälsa.

Kultur bidrar också till tillväxt och är ”näring för själen”. Många kulturskapare fungerar som egna företagare och vi politiker måste med olika medel vara med och ge dem förut-sättningar att verka på en fungerande marknad. I det arbetet har Centerpartiet varit hårt engagerat, och i samverkan med många goda demokratiska lokala kulturutövare/företrädare drivit på och gjort skillnad i kulturpolitiken.

Centerpartiet, med sitt omfångsrika, redovisade kulturpolitiska program är med och lyfter fram hållbara, långsiktiga och utvecklande samverkande lösningar för kulturpolitiken. I ambitionen att ge Västerås bästa tänkbara förutsättningar för att tillämpa en verklig kulturpolitik som är tillgänglig för alla, krävs det stor lokal samverkan mellan många olika kulturyttringar och intressen. Vi ser hur hela samhället mår bra av ett brett och omfattande kulturliv. Vi är mångfacetterade både som människor och samhälle och vet också att vi lockas och inspireras av de mest skilda kulturella uttryck.

Totalt lade Västerås stad närmare 151 miljoner kronor på kulturverksamhet 2011. Detta gynnar bland annat människors möjligheter att utveckla sitt välbefinnande och sina värderingar. Det ger positiva utmaningar, förbättrar trivsel och hälsa samt gynnar företagande. Dessutom renderar det utvecklingskraft i såväl kommunen som i regionen.

Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som bland annat starkt bidragit till att 200 000 människor i dag är anställda inom kulturella och kreativa näringar i Sverige, är ett centerpartistiskt intiativtagande tillsammans med kulturdepartementet.

Det landsomfattande centerpartistiska kulturella nätverket, med deltagare från hela landet och från många olika områden, är starkt bidragande vid framtagandet av partiets framtida och aktuella kulturpolitik. I den kommande samverkansmodellen, som är en kulturplan för Västmanland 2012-2014, har landstinget i samråd med kulturlivet och kommuner, lyft fram bland annat Västerås sinfonietta i dialogen med statens kulturråd.

Centerpartiet har drivit frågan om en utökad statlig satsning till samverkansmodellen, vilket har resulterat i att regeringen utökat stödet med 75 miljoner kronor över tre år. Detta skulle inte ha genomförts utan Centerpartiets aktiva, pådrivande roll i kulturpolitiken. Vi ser dock behov av ytterligare tillskott framöver och kontinuerligt.

Centerpartiet kommer att fortsätta arbeta för långsiktiga och hållbara lösningar där den kulturella mångfalden står i fokus. Samverkan mellan flera aktörer och regional samverkan är viktiga delar för en sådan önskvärd utveckling.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons