Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mikael Palmqvist (C): Var med och förnya Västerås

Med den öppna nomineringsprocess som Centerpartiet förde när det gäller att ta fram en ny partiledare skriver Centerpartiet historia i svensk politik alla kategorier. Processen visar att Centerpartiet just nu är det mest spännande, relevanta och moderna partiet i svensk politik.

Annons

Ett flertal organisationer ute i landet försöker nu efterlikna Centerpartiets öppna breda, och demokratiska ledarrekryteringsprocess, bland annat Svenska fotbollförbundet.

Centerpartiet utvecklar en modern, tydlig och attraktiv politik som bygger på grund-läggande värderingar om frihet, trygghet och hållbarhet. Detta leder, och ska ännu mer leda till bra, skarpa konkreta reformförslag på samhällsområden som är betydelsefulla för människors vardagsliv i hela Västerås och i hela Svergie.

Utgångspunkten med Centerpartiets politik kommer alltid att vara att alla människor har rätt att bli sedda som enskilda individer, och kunna ha möjligheter, trygghet och frihet att bestämma mycket själva. Detta ska inkludera absolut alla, oavsett var man bor eller i vilken situation man befinner sig i livet.

Vi har haft och kommer fortsättningsvis att ha en politik för alla, och med alla. Målsättningen måste vara att vi ska företräda såväl den enskilda människan som stora, breda väljargrupper.

Det är nu viktigt att alla tillsammans i hela Västerås kommun kommer till tals i aktiv samverkan och är med och lägger grunden för en möjlighetsinriktad politik, fast förankrad i människors vardag och inriktad mot fram-tiden. Centerpartiet tar därför intiativ och är pådrivande i en ständigt pågående medborgardialog. Det leder till aktuella, och för de en-skilda människorna relevanta förslag och motioner i kommunfullmäktige. Centerpartiet har som enda parti hittills, under innevarande mandatperiod, i Västerås kommunfullmäktige lämnat in i genomsnitt ”minst en motion” per fullmäktige.

En stor viktig utmaning för oss alla väster-åsare är nu att inkomma med synpunkter kring förslaget Översiktsplan 2026 som kommer att påverka vår stad i decennier framåt i tiden. Centerpartiet välkomnar, och anser att alla demokratiskt utformade dialogtillfällen med medborgare kring dessa frågor, är en förutsättning och stor möjlighet för att kunna lämna ett representativt yttrande i frågan före den 15 januari 2012. En öppen bred, välkomnande, inkluderande, utåtriktad process bör prägla hela framtagandet av översiktsplanen.

Våra fem nystartade processgrupper – miljö, tillväxt, inkluderande och integration, jämställdhet och välfärd, liksom lokalavdelningarna – kommer nu att tillsammans skapa och utveckla med allmänhet, organisationer med flera ett yttrande som vi lämnar in till stadsledningskontoret i mitten av januari 2012.

Vidare fortsätter Centerpartiets arbete med att vara med och förnya Västerås på ett positivt vis genom medborgardialog. Alla i hela kommunen måste få tillfälle att göra sin röst hörd och bli lyssnade på under hela inne-varande mandatperiod och för all tid fram-över.

Medborgardialogen kommer att leda till fortsatt tydliga, skarpa, moderna och modiga förslag från Centerpartiet, förslag som gör hela Västerås tryggare, grönare och mer hållbart. Den aktuella Centerpolitiken behöver genomföras med full kraft av oss med gemensamma ansträngningar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons