Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljövänlig energi ska utvecklas med rätt till elcertifikat

Annons

Helena Andersson på Svensk energi anser i en debattartikel i VLT den 3 april att lokala kraftverk hotas om rätten till elcertifikat för den småskaliga vattenkraften slopas.

Nu är inte vattenkraft miljövänlig och bör således inte få stöd genom elcertifikat. Vattenkraften är sedan länge färdigutbyggd med det offer av natur som vi tvingats acceptera. De vattenkraftverk stora som små som är i drift ska få förbli det. Hälften av vår elproduktion kommer från vattenkraften men där vill vi stanna för den biologiska mångfaldens skull. Elcertifikat skulle bara komma att uppmuntra till fortsatt exploatering av våra vattendrag. Därför stöder vi älvräddare det regeringsförslag som Helena Andersson kritiserar.

Vi vill dessutom att rätten till elcertifikat för den storskaliga vattenkraften måste tas bort. Risken finns annars att en fortsatt exploatering av orörda delar av våra fjällälvar kan bli lönsam genom elcertifikaten. Vid Vojmån i Vilhelmina kommun för befolkningen just nu en kamp mot ett kraftprojekt som skulle förstöra fisket på en sex mil lång sträcka av ån.

De vattenkraftverk som i dag är i drift ska naturligtvis bära sina egna kostnader i form av renoveringar utan certifikatens hjälp. Det framstod som helt klart att certifikaten var tidsbegränsade när de infördes 2003. Nu fasas de ut till 2010 och kraftbolagen bör redan ha sett om sitt hus för fortsatt lönsam drift.

Små kraftverk i små vattendrag skadar miljön proportionellt lika mycket som stora kraftverk i stora älvar. I Miljökvalitetsmålet för strömmande vatten står det att reglerade vatten så långt möjligt ska anpassas med hänsyn till biologisk mångfald och i EG:s Ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) sägs att sjöar och vattendrag ska ha god vattenstatus år 2015 och att inga vatten får försämras.

Låt elcertifikaten få bli kvar en tid framöver för utveckling av de minst miljöpåverkande energislagen som el från vindkraft och biobränslekraft. Mälarenergis värmekraftverk bör om det utvecklas till ett rent biobränsleverk även fortsättningsvis kunna ges rätt till elcertifikat. Helena Andersson befarar att koldioxidutsläppen ökar om några småskaliga vattenkraftverk försvinner men den risken föreligger inte när vindkraften byggs ut.

För att kunna restaurera hela eller delar av små vattendrag stöder vi älvräddare rivningar av gamla dammar som inte längre är intressanta för kraftbolagen. Vi ställer oss därför positiva till Mälarenergis begäran om rivning av två dammanläggningar i Kolbäcksån i Hallstahammars kommun. När kraftverk anlades förr behövde man inte släppa något vatten på sidan om kraftstationen. I Kolbäcksådalen kan vi därför se skrämmande exempel på den tidiga kraftexploateringens följder i form av helt torrlagda forsar i till exempel Ludvika och Ramnäs.

Vad vi kan hoppas på är en omprövning av sådana domar för återskapande av strömmiljöer. För landsbygdens och älvdalarnas framtid tror vi att fritt strömmande vatten med fritidsfiske och naturupplevelseturism kommer att generera långt fler arbetstillfällen än vad vattenkraftverken kan göra lokalt.

Per Wernberg

Bildtext:

.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons