Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minister (C): Åtgärder för bättre transporter

För drygt en vecka sedan kunde regeringen och jag presentera satsningar på infrastrukturen på närmare 500 miljarder kronor.

Annons
Slussar vidare. Med regeringens satsning på infrastrukturen kommer slussen i Södertälje efter ombygganden att kunna ta emot längre och bredare fartyg, vilket har stor betydelse för sjöfarten på Mälaren. foto: VLT

Summan är enorm och är möjlig tack vare landets goda ekonomi. När andra länder i världen får spara sig ur lågkonjunkturen kan Sverige göra tvärtom och satsa – satsa för fler jobb i fler och växande företag runt om i hela landet.

Vi lägger mycket pengar på att underhålla vårt vägnät. Pengar som leder till färre trafikolyckor, bättre kollektivtrafik och bättre bärighet så att tunga transporter kan frakta gods från till exempel skogen till hamnen för vidare transport ut i världen. När det gäller nyinvesteringar i infrastrukturen så läggs en majoritet av de pengarna på järnvägen. Regeringen vill att fler ska ta tåget och nu bygger vi ut järnvägsnätet i en omfattning som Trafikverket bedömer klarar de trafikökningar som är möjliga att överblicka.

Infrastrukturplanen är dessutom den första där en regering utgått från vad som är bäst för dig som resenär. Därför har vi en infrastrukturplan för alla trafikslagen och inte en för varje transportslag. Vi har allt samlat eftersom det oftast är så resan ser ut. Från hemmet till jobbet är det oftast så att flera transportslag används. För att din resa ska bli så smidig som möjligt måste man se till helheten och det är därför som regeringens infrastrukturplan för första gången både innehåller cykel och sjöfart.

Regeringen har också ändrat arbetssättet med infrastrukturplanen. För att de beslut som fattas ska bli de bästa tänkbara har vi från första stund involverat kommuner, län, regioner, näringsliv och pendlare. Vi har också i processen med infrastrukturplanen för första gången genomfört en miljöbedömning i enlighet med miljöbalkens regler. Genom detta arbetssätt har miljöaspekterna integrerats löpande i planeringen vilket bidragit till att perspektivet hållbar utveckling kunnat beaktas i planeringsprocessen.

Sverige har nu en infrastrukturplan som sätter dig som resenär i centrum och som från första stund har integrerat miljöaspekterna. För Västmanland betyder planen att insatser nu kan göras på E 18 Västerås-Sagån samt riksväg 70 sträckan Simtuna-Kumla och riksväg 56 mellan Kvicksund-Västjädra. För Västmanland har också utbyggnaden av slussen i Södertälje stor betydelse för smartare och bättre godstransporter. Stora och viktiga åtgärder för att få din vardag att fungera bättre.

Regeringen beslutade också att Västmanland får 758 miljoner kronor som länet självt får bestämma om hur de ska användas för att förbättra kommunikationerna i länet. För Västmanland är länspengarna en höjning med 15,3 procent jämfört med den förra regeringens infrastrukturplan. Planen ska länet besluta om senast den 30 juni.

Det här är åtgärder som gör skillnad! Åtgärder som gör det enklare att ta sig till jobbet, till ridningen eller hem till fredagsmyset.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons