Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minister (M): Fokusera på individens förmåga

I dag inleds det informella ministermötet för EU:s arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar i Jönköping.

Annons

Som socialförsäkringsminister kommer jag att under ordförandeskapet att poängtera behovet att vi har en aktiv socialförsäkringspolitik för att vi ska kunna möta de gemensamma utmaningarna som medlemsländerna står inför.

En aktiv socialförsäkringspolitik innebär att vi överger den passivitet som tidigare har präglat den svenska socialförsäkringen och som ännu präglar många andra länders syn. En politik som många gånger lett till ett permanent utanförskap. I stället ska vi uppmuntra och stödja människor att komma in i eller tillbaka till arbetslivet.

En av de stora utmaningarna för Europa de kommande decennierna är den demografiska. Den europeiska befolkningen blir äldre för varje år och vi har allt färre yngre som arbetar. Denna utmaning innebär att fler måste arbeta i framtiden. För att vi skall ha råd med välfärden är det viktigt att EU:s medlemsländer gör vad de kan för att så många som möjligt av de människor som kan och vill arbeta ska få denna möjlighet.

Världsekonomin har drabbats av en djup ekonomisk kris. En av de mest påtagliga

effekterna för medborgarna är de många varslen och den dramatiskt ökande arbetslösheten. De åtgärder vi gör på kort sikt måste vara sådana att vi snabbt kan få fler i arbete när ekonomin vänder uppåt. För att minska risken för att den ekonomiska krisen resulterar i ett långvarigt utanförskap är det viktigt att vi gör allt vi kan för att stärka människor och ser till att fler är anställningsbara när ekonomin vänder. Det gäller speciellt personer som i dag har en begränsad arbetsförmåga.

Under de senaste decennierna har arbetsmarknaden blivit mer krävande. Detta har lett till att människor med en begränsad arbetsförmåga har fått det svårare att få ett arbete, oavsett om det är låg- eller högkonjunktur. Fler människor måste få möjlighet att arbeta och känna sig mer delaktiga i samhället.

Ett stort problem på arbetsmarknaden är undanträngning av personer med till exempel något funktionshinder eller hälsoproblem. Fokus hamnar ofta på vad en person inte kan göra i stället för vad hon eller han kan göra. Vi måste i stället se till individens förmåga och hur denna kan användas på bästa sätt. En aktiv socialförsäkringspolitik, som genom hjälp och stöd tillvaratar människors arbetsförmåga, är viktigt för att vi ska kunna skapa en arbetsmarknad för alla.

Gemensamt, och i varje medlemsland, finns ett stort behov av att hantera dessa utmaningar. Ansvaret för arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitiken ligger hos medlemsländerna. Vi har alla olika utgångspunkter och förutsättningar och vissa länder har kommit längre än andra med sitt arbete. Det är bland annat därför viktigt att vi träffas och får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap.

En viktig förutsättning för framgång är att vi främjar en mer aktiv socialförsäkrings- och arbetsmarknadspolitik. En sådan politik kommer att gynna de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, oavsett det är låg-  eller högkonjunktur. Jag är övertygad om att inget land vill att människor utestängs från att delta i arbetslivet bara på grund av att vi inte gjort vårt bästa för att uppfylla deras önskan om att bidra till samhället.

socialförsäkringsminister

Cristina Husmark Pehrsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons