Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minister (M): Man ska blicka framåt för att hitta lösningar, inte bakåt

Annons
Trassel med tågen. Vi kan inte bortse från att vi haft den strängaste vintern på över hundra år. De påfrestningar som detta medför är mycket svåra att förebygga helt och hållet men vi vill såklart att de ska bli bättre, skriver Catharina Elmsäter-Svärd. foto: scanpix

Efter den senaste tidens störningar i tåg-trafiken har många med nostalgi i rösten pratat om svunna tiders ordning då tågen gick i tid och det var så mycket enklare att vara tåg-resenär. Samma röster pekar nu på ”avregleringen” som en orsak till det onda som drabbar alla som är beroende av tåget för att resa eller transportera gods. Jag menar emellertid att man inte hittar lösningarna för de utmaningar som finns för vårt järnvägssystem genom att backa bandet. Historien ska vi lära av.

Låt oss börja med att konstatera att de allra senaste veckornas problem i tågtrafiken till mycket stor del är väderberoende. Vi kan inte bortse från att vi haft den strängaste vintern på över hundra år. De påfrestningar som detta medför är mycket svåra att förebygga helt och hållet men vi vill såklart att de ska bli bättre.

Den stora utmaningen ligger i att utforma järnvägssystemet så att det kan möta de växande behov och utmaningar som ligger framför oss. Mellan perioden 1999 och 2009 ökade till exempel persontågsresandet med cirka 47 procent. Och allt talar för att denna utveckling kommer att hålla i sig.

Politikens uppgift ligger i att möta denna utveckling genom att erbjuda ett järnvägssystem som upplevs som pålitligt, effektivt och robust. Det återstår mycket arbete innan vi är där. Under 2009 rapporterades till exempel totalt ungefär 295 000 avvikelser som innebär att ett tåg är försenat med fem minuter eller mer till slutstation.

Enligt Trafikverkets rapporteringssystem var järnvägsföretagen och de auktoriserade organisatörerna av järnvägstrafik ansvariga för cirka 22 procent av primärförseningarna och infrastrukturförvaltaren för omkring 17 procent. Därtill kommer förseningar orsakade av omständigheter som ansågs ligga utanför dessa aktörers rådighet, till exempel vädrets makter och tredje man.

Nostalgikerna pekar på att dagens system där många aktörer är inblandade för att få ett tåg från A till B är ett bekymmer och att det var enklare förr då en aktör var ansvarig för allt. Då måste man fråga sig på vilket sätt resenärens vardag skulle förbättras av att en och samma enhet ansvarar för biljettförsäljning, städning, underhåll av tågen, service och ägande av järnvägsstationerna, drift av tågen, underhåll av järnvägen och ansvaret för godstrafiken med mera. Utvecklingen i samhället i övrigt gynnas av ökad specialisering och det gäller rimligen även för järnvägssystemet. Däremot är det lätt att se att de olika aktörernas samarbete kan bli bättre inom flera områden. Där ska kraften läggas. Inte på att försöka backa bandet.

Något som förtjänas att lyfta fram när man i debatten hävdar att dagens störningar är en effekt av ”avregleringen” är det faktum att avregleringen av tågtrafiken inte trätt i kraft i någon större omfattning ännu. Det är först den 1 januari 2012 som SJ kommer att utsättas för konkurrens på riktigt på långväga tågresandet. Röster ifrågasätter nu om järnvägen tål konkurrens.

Det är min övertygelse att köparna av tågtjänster, vare sig man är resenär eller företag, främjas av att de som ska leverera tjänster är satta under en sund press från konkurrenter och kunderna. De som levererar en bra tjänst till ett bra pris kommer att gynnas och den som inte möter morgondagens krav från resenärer och företag kommer att behöva ompröva sin verksamhet.

Även om jag fullt och fast tror att det som gjorts inom järnvägssystemet är rätt och att den kommande avregleringen på sikt kommer att gynna resenärer och företag är jag sam-tidigt ödmjuk inför det faktum att vägen framåt kommer att vara kantad av utmaningar. Jag ser som politikens uppgift att hela tiden följa arbetet och när så är nödvändigt gå in och agera för att värna resenärernas och företagens intressen.

Vi har därför ett stort behov att fullfölja de historiska satsningar på drift, underhåll och investeringar som regeringen beslutat ska ske de kommande tolv åren. För mig är det självklart att morgondagens utmaningar möts med framåtsyftande lösningar, inte genom att blicka tillbaka.

Catharina Elmsäter-Svärd (M)infrastrukturminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons