Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minska antalet barn i förskolan!

Annons

Nu måste vi en gång för alla ta ansvar för våra barns välmående och ett led i detta är att minska barnantalet i grupperna inom förskolan. Vi är två engagerade föräldrar som sitter med i ett föräldraråd på våra barns förskola. Vi är oroliga över de allt större barngrupperna och vi är enade på vår förskola om att det är dags för en förändring.

Vi måste få veta att det är stopp nu och att det kommer att ske en minskning av barnantalet framöver. Vi har fört dialog både en och två gånger med ansvariga i kommunen, men de väljer att nonchalera våra åsikter och vår oro. Vi föräldrar får inte luta oss bakåt och tro att samhållet vet bäst och erbjuder den bästa av tänkbara omsorger. Vi måste ta vårt föräldraansvar och föra våra barns talan.

Stora grupper får flera konsekvenser för barnen och deras framtid. Pedagogerna hinner inte med att fokusera på varje barn och barnen blir stressade av att vara så många. Regeringen har i sin proposition "Kvalitet i förskolan" (prop 2004/05:11) framhållit att gruppstorlek och personaltäthet påverkar kvalitén i förskolan. Låg personaltäthet och stora barngrupper kan ha negativa effekter på barns språkutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, flickors och pojkars identitetsutveckling och relationer samt på den dagliga miljön i form av stress, buller och konflikter.

Vi känner en stark rädsla för att barngrupperna kommer att växa ytterligare under detta år och skulle vilja se en tydligare lagstiftning som reglerar barngruppernas storlek och personaltäthet. Inom Hallstahammars kommun har det ofta hetat att det är "en tillfällig lösning" när kommunen utökat en barngrupp, men då man startar en termin med samma barnantal som den "tillfälliga lösningens barn", så är det snarare en permanent lösning anser vi och det är inte OK.

Kommunen skryter om att det inte finns någon barnomsorgskö här i Hallstahammar och försöker på så vis värva hit nya kommuninvånare från till exempel Västerås. De glömmer tyvärr bort en viktig information - Hallstahammar har inga barnomsorgsköer på bekostnad av den befintliga verksamheten. Det vill säga för att undvika en kö, så väljer de aktivt att placera in nya barn i de redan för stora barngrupperna. Det låter så bra att det inte finns någon kö, men kommunen mörkar konsekvenserna som uppstår på grund av detta.

Vi föräldrar (och även personalen) får hela tiden höra hur bra vi har det om man jämför med till exempel Västerås, men detta är inte sant. I Västerås strävar man efter minskat antal i barngrupperna, medan man i Hallstahammar väljer att göra motsatsen trots att de har inskrivet i barn- och ungdomsplanen som ett inriktningsmål att "kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att successivt minska barngrupperna storlek inom förskolan".

Vi har konfronterat ansvariga politiker och ansvariga för barn- och bildningsnämnden och till svar har framför allt personalen fått höra att de, citat, "skall byta arbetssätt". Då vi bett dem förtydliga detta uttalande har de vidare talat om att personalen måste, citat, "jobba i mindre grupper i den stora gruppen". Detta är inget nytt arbetssätt för förskolepersonal, så har de jobbat i alla tider som förskoleverksamhet funnits. Detta innebär ju inte heller att de på något sätt arbetar mot inriktningsmålet att "kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att successivt minska barngrupperna storlek inom förskolan".

Vi har fått veta att man i dagsläget ser över nya lokaler och att det ska anställas sex nya personer för att täcka upp det kommande behov som dyker upp i januari/februari 2007. Det är förstås bra, men det påverkar inte på något sätt de befintliga barngrupperna, det blir ingen minskning för dem vad gäller barnutan de barngrupperna kommer att fortsätta att vara stora. Vi föräldrar bävar för att de iället kommer att utöka barngrupperna ytterligare.

Vi vill poängtera att vi är väldigt nöjda med vår förskolas personal, som gör en nästan övermänsklig arbetsinsats utifrån de förutsättningar som ges. Vi känner dock en stor oro över att personalen inte kommer att orka hur länge som helst.

Vi kräver en förändring här och nu!

Kjell Karlsson

Anna Karlsson

Vi är oroliga över de allt större barngrupperna i förskolan i Hallstahammar och vi är enade på vår förskola om att det är dags för en förändring, skriver Kjell och Anna Karlsson, Hallstahammar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons