Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Misslyckad bostadspolitik ger skenande taxeringsvärden

Annons

Jag sitter i sommarstiltjen och läser gamla VLT. Då upptäcker jag två artiklar skrivna av "kristna" kombattanter på var sin sida om den politiska blockgränsen.

Samverkanspartiernas Peter Weiderud den 12 juli är svår att förstå. Men skalar man bort "Robin Hood-retoriken" och övriga politiska tirader framträder den nakna sanningen. Samverkanspartierna vill göra fastighetsskatten till den stora stabila basen i svensk finanspolitik.

Det är inte så lätt att göra skatten rimligt rättvis och ta ut den i förhållande till individernas skatteförmåga. Därom vittnar båda artiklarna. Alliansens Torsten Lindström den 14 juli gör det lätt för sig genom att föreslå en kommunal enhetstaxa för villaägare. Ett sådant skatteuttag kommer många att uppfatta som djupt orättvist. Inte heller kan man beräkna effekten av Alliansens förslag på samhällsekonomin och för den enskilde villa-ägaren eftersom Lindström bara anger några bruttotal i artikeln.

Weiderud föreslår att nuvarande fastighetsskatt behålles med ett antal undantagsregler. Detta för att lindra oönskade effekter av skatten.

Jag är talesman för Vega-Tunby-Iggeby Villaförening och får många samtal från medlemmar och andra boende i området. Jag kan försäkra Weiderud att här finns inga lyxvillor. (Vad är Weideruds definition på en lyxvilla?) Det är många med högst vanliga yrken som bor här.

Flera är LO-medlemmar och det finns också medlemmar i socialdemokraterna på området. För de flesta har fastighetstaxeringen blivit en obehaglig ekonomisk överraskning. Detta gäller särskilt för dem med tomt-rättsavtal med kommunen.

En vanlig fråga är varför måste jag betala skatt på tomtens taxeringsvärde när kommunen tillgodogör sig värdestegringen. Villaägarna vill genom förhandlingar avskaffa tomträttssystemet på ett för båda parter rimligt sätt.

Några undrar över taxeringsvärdenas orimliga storlek. Ett litet hus som kostade 50 000 kronor att bygga har i dag ett taxeringsvärde på 500 000 kr.

Den undringen är lätt att förklara. De skenande taxeringsvärdena är ett resultat av en misslyckad bostadspolitik! Politikerna borde ta Riksbankens oro för den svällande fastighetsbubblan på allvar.

En villaägare har uppmärksammat mig på att den största posten på hans vattenräkning är en tomtyteavgift. Avgiften för vattenförbrukningen är den minsta posten. Vad har tomtytan med vattenkostnaderna att göra?

Västerås kommun har ju också monopol på sophämtning och fjärrvärmedistribution. Kommer kommunen framgent att belasta villaägarna med tomtyteavgifter även för dessa tjänster? Villaägarna vill veta om kommunen kommer att beskatta dem via taxorna.

Slutligen! Kan inte våra kombattanter träffas för att utarbeta ett gemensamt skatteförslag och presentera detta för huvudmännen i Stockholm. Kanske kommer ni fram till att fastighetsskatten bör avskaffas? Betydande förändringar i skattesystemet måste ske i bred politisk enighet för att accepteras av folket och bli stabila över tiden.

Ivan Öberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons