Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Missvisande marknadsföring av ”låg- energihus”

Annons

I Västeråstrakten har det under senare år byggts och byggs småhus som inte lever upp till samhällets mål om energieffektivisering. Vad bygger detta påstående på? Jo, värme-fotografering av nybyggda småhus visar att det ofta är ett stort värmeläckage i bland annat sockeln, den del av betonggolvet som är synlig under ytterväggen.

Orsaken kan vara att väggar och tak respektive grundplattan har olika leverantörer och att ingen av dessa känner ansvar för isolationen i övergången mellan väggar och grundplatta. Olämplig övergång mellan dessa huspartier kan också ge fuktskador och mögelproblem som inte kan åtgärdas när huset väl är byggt.

Nämnda värmeläckage orsakar kraftigt försämrad värmeekonomi och boende-komforten försämras eftersom golven blir kalla intill ytterväggarna trots golvvärme. Fel av nämnda slag går inte att åtgärda utan husägaren får leva med dessa olägenheter för all framtid. Att marknadsföra hus med brister av detta slag under benämningen ”lågenergihus” är missvisande. Den som är i färd med att köpa ett nyproducerat hus bör noga låta undersöka hur klimatskalet är utfört så att värmeläckage och kalla golv-partier inte kan uppstå.

Det kan bli än värre i hus där stålpålar används för grundplattan. Stålpålarna är oftast inte avisolerade från grundplattans betong i vilken golvvärmeslingorna är ingjutna. Därför leds värme från golvvärmeslingorna till pålarna och ned i marken som har en lägre temperatur än golvvärmeslingorna. Oftast sjunker marken under pålade grundplattor och golvisoleringen faller ner. Resultatet blir att värmeekonomin och värmekomforten försämras än mer under husets livslängd.

Husleverantören ska alltid provtrycka och provsuga för kontroll av att tätheten i klimatskalet, det vill säga tak, väggar och golv, säkerställs. I golvet ingår sockeln. Värmefotografering skall alltid komplettera provtryckning för kontroll av att inga konstruerade köldbryggor och felaktig isolering finns i klimatskalet.

Det finns enkla konstruktioner för skarven mellan ytterväggar och grundplatta och för avisolering av stålpålarna så att ovan nämnda problem inte uppstår, men det går inte att införa dessa konstruktioner när huset blivit byggt på olämpligt sätt. Därför måste husleverantören ta sitt ansvar och utföra klimatskal och pålning på rätt sätt och husköparna måste kräva ritningar och kontrollbesiktningar från byggnationen som garanterar att klimatskalet blivit korrekt utfört så att värmeekonomi och värme-komfort blir bästa möjliga.

Varför engagerar vi som har undertecknat denna debattartikel oss i dessa frågor? Jo, därför att vi anser att byggnadskonstruktioner som motverkar samhällets mål att spara energi måste ändras så att målet inte saboteras och så att husägaren inte ska drabbas av höga uppvärmningskostnader och försämrad värmekomfort under husets hela livslängd.

Georg Lagnerius

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons