Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderater: Debatten om fisket måste nyanseras

I den senaste tidens debatt har de svenska yrkesfiskarna pekats ut som ensamt ansvariga för den minskande mängden fisk i haven.

Annons

Detta trots att det nuvarande regelverket bär en mycket stor skuld till dagens situation.

Kritiken mot den stora dumpningen av fisk i havet i är berättigad. Det är ett fruktansvärt resursslöseri - och ekologiskt oförsvarbart - att tvingas kasta tillbaka enorma mängder redan död fisk i havet på grund av det nuvarande regelverket med kvoter. Detta är något yrkesfiskarna själva vill förändra - men de har ingen makt att påverka sin egen situation.

Eftersom yrkesfisket lever av allmänna resurser måste det finnas internationella regler som förhindrar missbruk och rovdrift, men dessa regler måste vara klokt utformade för att inte motverka sitt eget syfte. Vi måste återställa en ordning med en långsiktlig och hållbar förvaltning av fiskebestånden.

I den offentliga debatten är det därför viktigt att betona att Sverige inte kan lösa havsmiljöproblematiken på egen hand. Den svenska fiskeflottan utgör endast två procent av EU:s samlade fiskeflotta och har endast tillgång till fyra procent av EU:s samlade kvoter.

Samtidigt är viktigt att nyansera debatten om situationen i haven för att rädda fiskbestånden för framtiden!

Medan yrkesfisket kritiseras inför öppen ridå råder tystnad kring de ekonomiskt starkare aktörerna, i synnerhet energiintressena, som i större utsträckning än yrkesfisket påverkar den ekologiska balansen i haven. Den svenska kraftindustrin tar varje år död på enorma mängder ål och ålyngel, men om detta sägs inte längre något i den offentliga debatten.

Den offentliga debatten har hittills pekat ut en liten och alltmer försvinnande yrkesgrupp som i stort sett ensamt ansvarig för situationen i världshaven. Vi tror inte att det är så enkelt - inte minst i ljuset av senare tids miljö- och klimatdebatt.

Miljöförstöringen och klimatförändringarna på land och i världshaven har i grunden påverkat den värld och det ekologiska system vi alla lever i. Klimatförändringarna och dess effekter på världshaven och fiskarternas förutsättningar - genom förändrad temperatur och salthalt - påverkar således mer än något annat fiskbeståndens storlek och sammansättning!

Det är här de stora åtgärderna måste sättas in för att rädda fisken och fisket i Östersjön - ett av världens känsligaste hav.

Rune Wikström

småskalig yrkesfiskare

riksdagsledamot för Stockholms län

Jessica Polfjärd

riksdagsledamot för Västmanlands län

Jeppe Johnsson

riksdagsledamot för Blekinge län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons