Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderater: Kvalitet och skatter på lika villkor ska stå i fokus

Vi är många som har upprörts över den senaste tidens rapportering om hur vissa företag inom välfärdssektorn smiter från sitt samhällsansvar. Detta är inte ett acceptabelt beteende i ett modernt välfärdssamhälle.

Annons

Utgångspunkten måste vara att kvaliteten i verksamheten ska vara hög och att skatter ska betalas på lika villkor av alla, oavsett bransch. Därför kommer regeringen redan under 2012 att lämna förslag för att stoppa den här typen av aggressiv skatteplanering. Detta utöver att den så kallade företagsskattekommittén ser över frågan och senast i november 2013 lämnar sitt slutbetänkande gällande ränteavdrag.

Vi behöver tillväxt för jobben och välfärden, men den ska också komma alla till del. Avgörande för att klara jobben och sammanhållningen är att drivkrafterna för arbete, utbildning och företagande är stora. När företag ställer sig bredvid skattesystemet förhindras utvecklingen av Sverige. Finansieringen av välfärden urholkas och skattenivån riskerar att pressas uppåt.

Det är centralt att vi ställer höga krav på de bolag som finns inom vård, skola och omsorg. Det gäller att kvaliteten och tillgänglig-heten håller en hög nivå, men också att företagsetiken och skattemoralen är god.

De som är med och producerar välfärd får sina intäkter från skattebetalarna och det är därför helt orimligt att de själva använder tveksamma skatteupplägg. Skatteintäkter ska användas till välfärdstjänster som är av hög kvalitet, tillgängliga och rättvist fördelade. Bara misstanken om att pengarna i stället hamnar i skatteparadis urholkar trovärdigheten för branschen.

Vårt system med valfrihet och mångfald i välfärden är uppskattat hos svenska folket. Kärnan i regeringens politik är att bygga vidare på Sverige som ett sammanhållet och hållbart land.

Nu skärper vi både kvalitetskontrollen och skattelagstiftningen. Så tar vi ansvar för Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons