Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderater: S förslag till försvarsbudget oseriöst

Annons

Det finns inte någon samlad linje från oppositionen när det gäller försvarspolitiken. Dessutom presenterar socialdemokraterna ett ogenomförbart budgetförslag.

Det står klart efter att oppositionen i början av månaden presenterade tre separata budgetmotioner som karakteriserades av djup oenighet på försvarsområdet. Man är oense om såväl internationella insatser, materielförsörjningen som exportstöd.

Vänstern vill minska resurserna till internationella insatser. Miljöpartiet och socialdemokraterna vill fortsätta prioritera insatserna. Socialdemokraterna vill fortsätta ge stöd till exporten av försvarsmateriel medan både vänstern och miljöpartiet vill avskaffa stödet. Miljöpartiet har traditionellt varit emot den svenska försvarsindustrin som

sådan. Vad gäller resurser till materielförsörjning föreslår både miljöpartiet och vänstern rejäla neddragningar redan nästa år.

Socialdemokraternas förslag till försvarsbudget är det mest oseriösa budgetförslag som ett stort parti presenterat. Det innebär att försvarsbudgeten ska öka med 350 miljoner under 2008. Däremot, när det gäller 2009 och 2010 så föreslår man besparingar på sammanlagt 7,5 miljarder. Detta innebär att socialdemokraterna under kommande mandatperiod sparar mer på försvaret än miljöpartiet.

Men inte med ett ord anger socialdemokraterna hur den föreslagna nedskärningen ska genomföras, eller på vilken analys den bygger.

I socialdemokraternas budgetbilaga står att kostnaderna 2010 för JAS 39 Gripen jämfört med 2007 blir cirka sju miljarder kronor lägre, vilket de menar "…gör det möjligt att minska materialanslaget utan att det påverkar flygvapnets förmåga".

Detta är ett djupt ohederligt sätt att resonera, då det aldrig har varit en planerad utgift i försvarsbudgeten.

De sista leveranserna av JAS 39 Gripen delserie 3 sker nämligen under andra halvåret 2008 och kostnaderna upphör vid 2009 års utgång för denna verksamhet. Alla ekonomiska förpliktelser är då uppfyllda och inga fler betalningar sker. Detta är sedan länge förutsett och det ekonomiska utrymmet är redan inplanerat för finansieringen av andra materielinköp. Exempel på materiel som skulle hotas med socialdemokraternas nedskärning är stridsfordon, artilleripjäser, halvtidsmodifieringar av fartyg, leveranser av helikoptrar och Visbykorvetter.

Socialdemokraterna hävdar att regeringen inte tar hänsyn till det säkerhetspolitiska

läget när vi anger att det finns en besparingspotential inom försvaret. Det stämmer inte. Vi verkställer nu principer för materielförsörjningen som bygger på övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar. I första hand ska färdigutvecklad försvarsmateriel köpas. I andra hand ska den utvecklas tillsammans med andra länder. I tredje hand ska materiel egenutvecklas i Sverige. Dessa principer lades fast redan 2004 - även om socialdemokraterna nu underligt nog försöker distansera sig ifrån det.

Problemet är att dessa principer som grund för materielförsörjningen inte fullt ut har verkställts. Vi genomför nu den praktiska omställningen. En genomförandegrupp, under försvarsdepartementets ledning, kommer att ansvara för omställningen av materielförsörjningen. I den moderniseringen av materielförsörjningsprocessen kommer försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys och försvarsmaktens perspektivstudie att vara viktiga underlag.

Den som vill värna ett starkt svenskt försvar måste se till att varje krona används så effektivt som möjligt. Materielen måste vara möjlig att använda integrerat tillsammans med andra länder. En moderniserad materielförsörjningsprocess och ett nordiskt samarbete är viktiga komponenter i utvecklingen av försvarspolitiken.

Det finns anledning att vara bekymrad över socialdemokraternas ogenomtänkta budgetförslag. Det största oppositionspartiet gör drastiska nedskärningar i teorin utan att berätta hur det ska gå till i praktiken. Än mer bekymmersam är bristen på en gemensam linje från oppositionens sida gällande säkerhets- och försvarspolitik.

Sten Tolgfors

försvarsminister

Staffan Anger

riksdagsledamot för Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons