Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderater: Släpp in fler aktörer inom psykiatrin!

I dag har vi en växande psykisk ohälsa hos både den unga och vuxna befolkningen som oroar. Det behövs ett nytänkande inom psykiatrin för att möta upp de behov som finns på lättillgänglig vård och behandling.

Annons

I spåren av den ekonomiska krisen hamnar många i utanförskap och det är ännu viktigare att resurser inom psykiatrin finns lättillgängliga. Trösklarna in i psykiatrin är i dag för höga och måste bli lägre. I Västmanland har vi byggt ut den psykologiska kompetensen inom primärvården med beteendevetare på vårdcentralerna. Detta är ett första steg men det räcker inte till och vi vill se en ytterligare utveckling av psykiatrin. Vårdcentralerna måste kunna erbjuda en snabb och lättillgänglig vård för dem som vill och behöver, den vården behöver inte vara inom landstingets regi. 

Behovet av psykologer och kuratorer på vårdcentralerna är långt mycket större än vad som erbjuds. Medicinsk personal prioriteras vid anställning även om många av de problem patienterna söker för är mer av psykologisk art än medicinsk. Psykologiska besvär som stress, ångest/oro och depressioner kan leda till fysiska symtom samt relations- och sociala problem som ytterligare kan öka sårbarheten hos enskilda och familjer. 

Många försöker i det längsta att klara av sina problem själva och först när problemen blir så svåra att hantera att man inte längre klarar sig själv söker man hjälp. Problemen inom den offentliga psykiatrin i Sverige har diskuterats länge. Generellt har psykiatrin haft svårt att förnya sig så att den anpassas till patientens behov. När en person söker hjälp hos psykiatrin har det ofta gått lång tid och patienten möts av långa väntetider och en svårighet att få den vård man vill ha. Är patienten inte nöjd med sin vård finns det inte alternativa vårdgivare att söka till. 

Vi vill släppa in fler aktörer inom psykiatrin i Västmanland. Vi vill att personalen ska få möjlighet till avknoppning och egna lösningar. Fler entreprenörer skulle hjälpa oss att förnya och utveckla den västmanländska psykiatrin. 

Med både privata aktörer, personalkooperativ och offentlig vård ökar den enskildes valfrihet. Vi vill att patienten ska ha möjlighet att själv välja vilken mottagning han eller hon vill söka till och vi tror att vården på det sättet blir mer lättillgänglig. 

Vi vill även att patienten ska kunna söka direkt till psykolog/kurator på vårdcentralerna utan att gå via läkare. Landstinget behöver en central psykologisk förebyggande enhet som med egna medel ansvarar för att ge befolkningen den psykologiska vård den behöver.

Ulrika Hultgren

ersättare i landstingsfullmäktige

Åsa Coenraads

landstingsfullmäktigeledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons