Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderater: Vi vill samla ansvaret för skolan

Annons
För en bättre skola. En förändrad skolorganisation bör förenas med att en samlad lednings- och styrningsfilosofi för skolan arbetas fram, där självständiga skolor ska vara en vägledande princip, skriver Elisabeth Unell och Mikael Damsgaard. foto: scanpix

Det är mycket som händer i skolan i Västerås. Det går också att se en positiv trend för elevernas studieresultat. Men det krävs ytterligare insatser för att få fler elever att lyckas i skolan.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att förbättra och utveckla skolan föreslår Moderaterna i Västerås en förändring i organisation och ansvar för den kommunala skolan. En ny organisation ska skapa förutsättningar för självständiga skolenheter och en tydlig, samlad och kraftfull politisk ledning av skolan.

Efter 18 år med uppdelningen mellan Pro-aros och beställarnämnder ser vi behov av genomgripande förändringar inför nästa mandatperiod. Vår uppfattning är att nuvarande modell i huvudsak fungerar väl för vård och omsorg men inte för skolan. Vi vill därför att ansvaret för skolan samlas hos de tre skolnämnderna. Proaros uppgift blir i första hand att koncentrera sig på vård och omsorg.

Den nuvarande modellen skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Dessutom finns det ett antal områden där förutsättningarna för i synnerhet grundskola och gymnasieskola respektive vård och omsorg skiljer sig åt. Detta gäller inte minst vad gäller myndighetsutövning, ansvarförhållanden och rollen som beställare.

Det är många som bestämmer över skolan – inte minst staten med skollag, läroplaner, kursplaner. Att då ha två olika kommunala politiska styrelser skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Skolornas självständighet naggas i kanten. Dessutom blir det politiska ansvaret för skolan ofta otydligt.

Inom skolan sker huvuddelen av myndighetsutövningen integrerad i verksamheten genom beslut av lärare och rektorer, till exempel betygsättning och beslut om anpassad studiegång. Inom vård och omsorg sker myndighetsutövningen i huvudsak skilt från verksamheten genom biståndsbedömningar.

Inom vård och omsorg kan en kommun välja att beställa verksamhet från en annan ut-förare genom upphandling. Oavsett vem som bedriver verksamheten är det yttersta ansvaret kommunalt. Skolverksamhet får inte kommunen upphandla. Fristående skolor är just fristående och får endast bidrag från kommunen. Det är skolinspektionen som ger tillstånd och inspekterar dessa skolor. Trots att vi i Västerås förhåller oss neutrala mellan olika skolhuvudmän, och värnar alla elevers rätt till god utbildning oavsett huvudman, är det endast för de kommunala skolorna som Västerås stad har det yttersta ansvaret.

En förändrad skolorganisation bör förenas med att en samlad lednings- och styrnings-filosofi för skolan arbetas fram, där självständiga skolor ska vara en vägledande princip. De politiska nämnderna ska förhålla sig neutrala till kommunala och fristående skolor. Det viktigaste är att alla Västeråselever, oavsett vilken skola de väljer, ska få en god utbildning.

Vi är väl medvetna om att en förändrad organisation inte löser alla skolans problem. Men med rätt organisation kan vi skapa rätt förutsättningar att utveckla och förbättra skolan i Västerås.

Elisabeth Unell, Mikael Damsgaard, kommunalråd, Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons