Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna: En bro för mycket

Läxa att lära om ogenomtänkt högbrosatsning

Annons

Regionmajoriteten backade frånatt betala för högre bro på E18. Foto: VLT:s arkiv

Region Västmanland, tidigare landstinget, tvingas nu backa från beslutet att medfinansiera kostnaden för att höja bron vid E18 och Kolbäcksån/Strömsholms kanal. Det är inte förvånande med tanke på bakgrunden.  

Vi moderater i regionstyrelsen yrkade avslag på förslaget att regionen skulle medfinansiera brohöjningen över Kolbäcksån/Strömsholms kanal i samband med att trafikverket bygger om E18 till motorväg. Trots det drev en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna igenom beslutet att regionen avsåg att lägga in 75 miljoner kronor i projektet.

Våra invändningar var att en redovisning av fördelarna med projektet saknades, att analyser av behovet inte redovisades, att kostnadskalkylen för projektet var dåligt underbyggd, att effekten av höjningen endast innebar att den segelbara höjden ökade med endast 2 decimeter.

Att andra broar, särskilt järnvägsbron vid Borgåsund var lägre och därmed förhindrade möjligheten att avsevärt öka den segelbara höjden efter Kolbäcksån och Strömsholms kanal och att plan för vilka övriga broinvesteringar som var nödvändiga saknades. Det anmärkningsvärda är även att ombyggnationen av E18 har varit en fråga under mer än 20 år. Trots det saknades väsentliga underlag när regionen tog sitt beslut.

Vi instämmer naturligtvis i beslutet att regionen nu drar tillbaka sitt löfte att lägga in 75 miljoner kronor i projektet efter att Trafikverket nu redovisat att kostnaderna vida överstiger vad som var sagt från början.

Regionens tjänstemän och de politiker som ställde sig bakom förslaget har en läxa att lära av sitt agerande och stöd till förslaget om medfinansiering.

• Prioriteringar ska ske med eftertanke, analys och konsekvensbeskrivningar. Det saknades i det här fallet.

• Ad hoc beslut av det här slaget är kontraproduktivt och urholkar förtroendet för process och personer.

• Med beaktande av att regionen ska investera åtskilliga miljarder kronor de närmaste åren i fastigheter, utrustning och infrastruktur så måste varje investering prövas och ställas mot varandra. Det har heller inte skett i det här fallet.

Listan på lärdomar för berörda kan göras längre. Nu får vi hoppas att berörda lärt sig läxanVi noterar med förvåning att Miljöpartiet nu väljer att stödja förslaget att dra tillbaka regionens löfte att medfinansiera brohöjningen trots att de vid beslutstillfället valde att avstå vid omröstningen.

Tomas Högström (M)                             

Maria Dellham (M)

Jenny Landernäs (M)

Läs mer:

Debatt: Region Västmanland: Nästa chans till brohöjning blir om 100 år.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons