Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna i svenska kyrkan

Annons

I kyrkovalet den 18 september finns vi med som nomineringsgrupp med egna listor till Kyrkomötet, stiftet och församlingar. I vissa församlingsval samarbetar moderaterna med andra nomineringsgrupper. Vi moderater värnar om Svenska kyrkan som en folkkyrka. Detta förutsätter representativ demokrati med olika nomineringsgrupper, som efter direkta val inom alla nivåer utser sina företrädare till de olika uppdragen inom kyrkan. Moderaterna verkar för att denna ordning får fortleva inom Svenska kyrkan.

Kärnan i församlingsverksamheten är ett rikt gudstjänstliv med tradition och förnyelse. Kyrkomusiken är värdefull. Sången och musiken är en viktig väg för många människor in i församlingen och måste därför ägnas stor omsorg i gudstjänstplaneringen. Barn- och ungdomsverksamheten följer upp dopet och i konfirmandarbetet skall unga människors livsfrågor fångas och mötas på ett för dem intresseväckande och meningsfullt sätt med fokus på de kristna värderingarna.

En god ekonomisk hushållning med kyrkoavgiften är nödvändig. Med den utformning kyrkoavgiften nu har uppfattas den av många som en skatt. Därför är det viktigt att veta vad man som medlem i Svenska kyrkan får för sin betalda avgift och vad som förloras vid utträde. Uttaget av kyrkoavgiften kan begränsas genom ett avgiftstak.

Kyrkans administration och organisation kan minskas, effektiviseras och göras billigare genom bland annat minskad församlingsorganisation. I Västerås stift är denna process i gång med stöd av bland andra moderaterna. Kyrkomötet som institution måste reformeras. Vi tror att antalet ledamöter kan minskas, att mötestiden kan förkortas och att arbetsformen kan utvecklas, utan att ge avkall på demokratin. Vi vill att biskoparna skall vara fullvärdiga medlemmar av Kyrkomötet.

Utvecklingen går mot en friare församlingstillhörighet. Den en-skilde måste själv kunna välja sin församling i Svenska kyrkan.

Internationellt skall kyrkan arbeta för frihet, som är en förutsättning för fred. Förtryck och orättvisor utgör krigets grundorsaker.

Inom Svenska kyrkan pågår samtal om äktenskap, partnerskap och vigsel. Moderaterna känner stor ödmjukhet och deltar med öppenhet i dessa samtal. Vi respekterar och tillåter oss att ha olika uppfattningar i frågan. I dessa samtal är det viktigt att de teologiska synpunkter som finns beaktas i sammanhanget och i det fortsatta arbetet.

Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta ? i kyrkobyggnader, i konstverk med mera. Detta arv har ett nationellt intresse och måste vårdas på ett ansvarsfullt sätt. Det är därför nödvändigt att staten inte upphör med att ge församlingar ett ekonomiskt stöd för detta arbete.

Moderaterna tar ansvar för och vill fortsättningsvis ta an-svar för att Sverige får behålla en för alla öppen rikstäckande folkkyrka där individens frihet och alla människors lika värde prioriteras.

Hans G Erikson

Kristina Lundgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons